Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Đinh Khắc Hiếu, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, trưởng đoàn khảo sát trong buổi làm việc với UBND huyện Tam Đường về tình hình thực hiện kinh tế xã hội trên địa bàn (Ngày 19/11).

Sáng ngày 17/11/2015, Ban pháp chế HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về ban hành quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục, pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về ban hành quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh; giám sát công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

 

Cuộc họp diễn ra chiều ngày 09/11/2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo và các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thiện, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong 02 ngày (02, 03/11/2015) Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Chỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát tại xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn và xã Can Hồ, huyện Mường Tè.

Từ ngày 29/10 đến ngày 02/11/2015, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Đao Thị Thuỷ, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND  tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về ban hành quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 118/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về Quy định cụ thể một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và công tác hòa giải ở cơ sở; Nghị quyết số 55/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về ban hành quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn các huyện: Phong Thổ, Mường Tè.

 Đó là kết luận của đồng chí Đinh Khắc Hiếu - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2016  tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chiều 26/10.

Chiều ngày 23/10/2015, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức họp đánh giá công tác xây dựng Đảng tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2015; thông báo kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; chuyển đảng chính thức cho 01 đồng chí; tiến hành kết nạp Đảng cho 02 quần chúng ưu tú. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Chi bộ chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp được tổ chức chiều ngày 12/10/2015 tại phòng họp số 401, nhà B Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, đồng chí Lò Văn Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chiều ngày 09/10/2015 Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, dự kiến chương trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Từ ngày 22/9 đến 30/9/2015, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ tại địa bàn hai huyện Nậm Nhùn và huyện Sìn Hồ.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này