Sáng nay (09/7/2020), Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ mười bốn tại phiên khai mạc, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc kỳ họp. BBT Trang thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu:

Sáng nay (09/7/2020), tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu, kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XIV chính thức khai mạc.

Sáng nay (08/6/2020), Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức kỳ họp thứ 13 (bất thường) để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể xem xét thông qua 05 tờ trình dự thảo nghị quyết và tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về thành lập đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Từ ngày 19/3/2020 đến ngày 24/3/2020 đoàn giám sát đã tiến hành giám sát tại các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện Phong Thổ, Tân Uyên và giám sát qua báo cáo đối với Sở Tài chính, UBND các huyện: Tam Đường, Than Uyên, Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn và Thành phố Lai Châu. Ngày 22 tháng 4 năm 2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Đức Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng Đoàn đã tổ chức họp kết luận giám sát.

Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 3 năm 2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ lĩnh vực phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã có buổi làm việc với lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, UBND xã Nậm Cần, thị trấn Tân Uyên và UBND huyện Tân Uyên về kết quả thực hiện các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020.

Giám sát là một trong các chức năng quan trọng của Hội đồng nhân dân, là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, nhằm mục đích bảo đảm cho pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thực hiện đúng đắn, thống nhất và hiệu quả; đồng thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, từ đó có biện pháp xử lý, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Xác định được tầm quan trọng của hoạt động giám sát, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thường xuyên quan tâm đổi mới giám sát tại kỳ họp, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, giám sát thông qua hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nói chung và hoạt động giám sát nói riêng.

Sáng nay, ngày 11/12/2019, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bước sang ngày làm việc thứ ba và bế mạc kỳ họp.

Sáng ngày 10/12/2019, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XIV bước sang ngày làm thứ hai, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại tổ. Tại 03 tổ thảo luận, đã có 38 lượt ý kiến tham gia vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ, căn cứ tình hình thực tế, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, cụ thể:

Tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc kỳ họp, Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu:

Hỗ trợ 13 triệu đồng/thôn, bản, tổ dân phố/năm để chi trả cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản, tổ dân phố

Học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ tiếp tục được hỗ trợ tiền ăn thêm 3 năm học

Trẻ em từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi thuộc các thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Lai Châu được hỗ trợ tiền ăn trưa

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 7 năm 2020

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 5 năm 2020

Thông báo tạm dừng tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 3 năm 2020

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 02 năm 2020

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thông qua đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025

Quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020

Hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 12 năm 2019

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 11 năm 2019

11137 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này