Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 3 năm 2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ lĩnh vực phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã có buổi làm việc với lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, UBND xã Nậm Cần, thị trấn Tân Uyên và UBND huyện Tân Uyên về kết quả thực hiện các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020.

Giám sát là một trong các chức năng quan trọng của Hội đồng nhân dân, là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, nhằm mục đích bảo đảm cho pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thực hiện đúng đắn, thống nhất và hiệu quả; đồng thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, từ đó có biện pháp xử lý, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Xác định được tầm quan trọng của hoạt động giám sát, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thường xuyên quan tâm đổi mới giám sát tại kỳ họp, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, giám sát thông qua hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nói chung và hoạt động giám sát nói riêng.

Sáng nay, ngày 11/12/2019, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bước sang ngày làm việc thứ ba và bế mạc kỳ họp.

Sáng ngày 10/12/2019, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XIV bước sang ngày làm thứ hai, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại tổ. Tại 03 tổ thảo luận, đã có 38 lượt ý kiến tham gia vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ, căn cứ tình hình thực tế, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, cụ thể:

Tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc kỳ họp, Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu:

Sáng nay (09/12/2019), tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu, Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 12, khóa XIV.

Chiều ngày 22/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Đức Long, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã chủ trì tổ chức họp thông qua kết luận giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và chủ trương của Tỉnh ủy về sắp xếp các đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngày 02/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp bất thường).

Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, tổ trưởng tổ giám sát số 2 đoàn Giám sát của HĐND tỉnh khi thực hiện giám sát trực tiếp tại UBND huyện Nậm Nhùn về tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (Ngày 25/9).

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này