Sáng nay (08/6/2020), Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức kỳ họp thứ 13 (bất thường) để xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền, cụ thể xem xét thông qua 05 tờ trình dự thảo nghị quyết và tiến hành miễn nhiệm, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2020.

Thang

Thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về thành lập đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Từ ngày 19/3/2020 đến ngày 24/3/2020 đoàn giám sát đã tiến hành giám sát tại các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện Phong Thổ, Tân Uyên và giám sát qua báo cáo đối với Sở Tài chính, UBND các huyện: Tam Đường, Than Uyên, Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn và Thành phố Lai Châu. Ngày 22 tháng 4 năm 2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Đức Long - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng Đoàn đã tổ chức họp kết luận giám sát.

Thang

Từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 3 năm 2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ lĩnh vực phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã có buổi làm việc với lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động Thương binh và Xã hội, UBND xã Nậm Cần, thị trấn Tân Uyên và UBND huyện Tân Uyên về kết quả thực hiện các mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020.

Thang

Giám sát là một trong các chức năng quan trọng của Hội đồng nhân dân, là hoạt động mang tính quyền lực nhà nước, nhằm mục đích bảo đảm cho pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thực hiện đúng đắn, thống nhất và hiệu quả; đồng thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót, từ đó có biện pháp xử lý, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Xác định được tầm quan trọng của hoạt động giám sát, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thường xuyên quan tâm đổi mới giám sát tại kỳ họp, giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, giám sát thông qua hoạt động chất vấn, giải trình giữa hai kỳ họp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nói chung và hoạt động giám sát nói riêng.

Thang

Sáng nay, ngày 11/12/2019, Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 bước sang ngày làm việc thứ ba và bế mạc kỳ họp.

Thang

Sáng ngày 10/12/2019, kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khoá XIV bước sang ngày làm thứ hai, các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại tổ. Tại 03 tổ thảo luận, đã có 38 lượt ý kiến tham gia vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Thang

Thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cán bộ, căn cứ tình hình thực tế, tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, cụ thể:

Thang

Tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc kỳ họp, Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu:

Thang

Sáng nay (09/12/2019), tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu, Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 12, khóa XIV.

Thang

Chiều ngày 22/10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Đức Long, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã chủ trì tổ chức họp thông qua kết luận giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Thang

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 11 năm 2019

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 10 năm 2019

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 9 năm 2019

03 đối tượng được ưu tiên hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.

Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 8 năm 2019

Lai Châu sáp nhập 256 bản, tổ dân phố để thành lập mới 129 thôn, bản, tổ dân phố

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 02/8/2019

Lai Châu ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Chương trình công tác tháng 8/2019 của Thường trực HĐND tỉnh

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 7 năm 2019

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch HĐND tỉnh

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch HĐND tỉnh

Thông báo về việc tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh trong tháng 4 năm 2019

11256 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này