Ngày 04/12, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ngày 03/12/2019, Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khoá XIV. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Uỷ viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh, chiều ngày 02/12/2019, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh. Tham gia họp thẩm tra có 7/7 thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Ngày 02 tháng 12 năm 2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra một số báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra. Dự phiên họp có đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Công an, Thanh Tra, Tòa án, Sở Nội vụ, Viện kiểm sát, Cục thi hành án dân sự, Văn phòng UBND tỉnh.

Sáng ngày 30/10/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo về thông tin giai đoạn 2017 - 2020 tại Sở Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh; để phục vụ cho công tác thẩm tra, ngày 28/11/2019, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát, nắm tình hình tại bốn xã của huyện Phong Thổ: Pa Vây Sử, Vàng Ma Chải, Ma Li Chải, Sì Lở Lầu. Đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng đoàn khảo sát.

Chiều ngày 18/11/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thông qua kết luận giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sẳm trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị từ năm 2017 đến năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi kết luận giám sát.

Thực hiện Quyết định số 399/NQ-HĐND ngày 07/10/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Thành lập Đoàn giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh và khảo sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019. Từ ngày 05 đến ngày 07/11/2019, đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn giám sát đã và các đồng chí thành viên Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát nắm tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 04 tháng 11 năm 2019, tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh để thông qua kết luận giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018.

Ngày 24/10/2019, Đoàn giám sát, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Uỷ viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này