Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh; để phục vụ cho công tác thẩm tra, ngày 28/11/2019, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát, nắm tình hình tại bốn xã của huyện Phong Thổ: Pa Vây Sử, Vàng Ma Chải, Ma Li Chải, Sì Lở Lầu. Đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng đoàn khảo sát.

Chiều ngày 18/11/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thông qua kết luận giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sẳm trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị từ năm 2017 đến năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi kết luận giám sát.

Thực hiện Quyết định số 399/NQ-HĐND ngày 07/10/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Thành lập Đoàn giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh và khảo sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019. Từ ngày 05 đến ngày 07/11/2019, đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn giám sát đã và các đồng chí thành viên Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát nắm tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 04 tháng 11 năm 2019, tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh để thông qua kết luận giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018.

Ngày 24/10/2019, Đoàn giám sát, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Uỷ viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Trong các ngày (từ ngày 14 đến ngày 18/10/2019), Đoàn giám sát, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tại Trường Cao đẳng cộng đồng, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Phong Thổ. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Uỷ viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Từ ngày 09/10 đến ngày 11/10/2019, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại huyện Tân Uyên về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018 - 2020. Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan của huyện Tân Uyên và đi giám sát trực tiếp tại các xã: Phúc Khoa, Mường Khoa, Pắc Ta.

Chiều ngày 06/10/2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Từ ngày 30/9 đến ngày 02/10/2019, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại huyện Nậm Nhùn về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018 - 2020. Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan của huyện Nậm Nhùn và đi giám sát trực tiếp tại các xã: Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Manh.

Ngày 26/9/2019, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018 - 2020. Làm việc với đoàn, về phía Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có đồng chí Trần Đỗ Công - Phó Giám đốc sở và đại diện lãnh đạo một số phòng, đơn vị liên quan.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này