Ngày 12/8/2014 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Kê, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại Sở Công thương và Công ty Điện lực tỉnh.

Phiên họp thẩm tra diễn ra sáng ngày 02/7/2014. Dự phiên họp thẩm tra có đồng chí Bùi Từ Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vương Văn Thành - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, thể thao và Du lịch, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thị Thiện, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra.

Phiên họp diễn ra chiều ngày 30/6/2014. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các sở, ngành: Tài chính, nội vụ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Tư pháp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh và thành viên các Ban Dân tộc, Ban Pháp chế HĐND tỉnh. Đồng chí Lò Văn Chỉnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thành phố Lai Châu, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì.

Chiều ngày 30/5/2014 Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 – 2013. Tham dự phiên họp có đồng chí Đinh Khắc Hiếu, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; thành viên Đoàn giám sát ban Dân tộc HĐND tỉnh. Đồng chí Lò Văn Chỉnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Lai Châu, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Sáng nay, 27/5/2014 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thông qua kết quả giám sát việc triển khai thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình thủy lợi và cấp bù miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2011 đến năm 2013.

Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII, từ ngày 11 đến ngày 21/5/2014, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về "phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015" và tình hình triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia các cấp học, ngành học trên địa bàn năm học 2013 - 2014. Đồng chí Nguyễn Thị Thiện, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ - HĐND ngày 31/3/2014 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2011 đến năm 2013 theo Quyết định số 18/2011/QĐ - TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ – TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 05/5 đến ngày 08/5/2014, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Lai Châu, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh; các xã Pú Đao, Nậm Hàng, Nậm Manh - huyện Nậm Nhùn và Phúc Than, Mường Than, Hua Nà - huyện Than Uyên.

Sáng ngày 09/5/2014, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua kết quả giám sát công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ năm 2011 đến năm 2013. Tham dự có đồng chí Vương Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh. Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong 2 ngày 05 và 06/5/3/2014 Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát thực tế việc triển khai thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình thủy lợi tại 2 xã Pa Vây Sử và Bản Lang huyện Phong Thổ.

Sáng ngày 11/4/2014 Ban Văn hóa – Xã hội tổ chức họp đánh giá kết quả giám sát về việc thực hiện công tác khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến năm 2013. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và một số sở, ngành có liên quan. Đồng chí Nguyễn Thị Thiện, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này