Ngày 21 tháng 4 năm 2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 134/BC-HĐND về kết quả giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010-2016 trên địa bàn tỉnh.

Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, ngày 24 tháng 3 năm 2017, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các bộ phận chuyên môn thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để nắm tình hình xây dựng dự thảo Đề án về tổ chức huấn luyện, hoạt động và chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021.

Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 3 năm 2017, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp với Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiến hành khảo sát tình hình triển khai thực hiện các ý kiến kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh tại các huyện Tân Uyên, Sìn Hồ, Phong Thổ.

Trong hai ngày 09, 10/3 Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 - 2016 tại Thành phố Lai Châu. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát.

Ngày 09 và ngày 13 tháng 02 năm 2017, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện Tam Đường tiến hành khảo sát, nắm tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp tỉnh tại xã Bản Giang và xã Nùng Nàng huyện Tam Đường từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tiếp tục chương trình giám sát tình hình triển khai công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm và phòng trừ bệnh đối với đàn gia súc , gia cầm trên địa bàn tỉnh, từ ngày 11/5 đến ngày 16/5/2015 Đoàn giám sát của ban Kinh tế - Ngân sách do đồng chí Hoàng Thị Kê, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát thực tế tại huyện Tam Đường, Nậm Nhùn.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, ngày 14/5, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành họp thẩm tra tra Dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất, phê duyệt danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác phát sinh trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu và dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Hôm nay (8/5), đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Kê, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm và phòng trừ dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến năm 2014 tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) .

Cuộc họp diễn ra chiều ngày 08/5/2015. Tham dự có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Lò Văn Chỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong thời gian từ ngày 8-10/4: Đoàn khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Kê, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tại huyện Than Uyên, Tân Uyên.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này