Chiều ngày 11/6/2018 Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua kết luận giám sát kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn; Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2016 đến 31/3/2018.

Từ ngày 07 đến ngày 11/5/2018, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn (Gọi tắt là Quyết định số 102); Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Gọi tắt là Quyết định số 18) năm 2016, 2017.

Chiều ngày 11/5/2018, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thông qua kết quả giám sát tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016 - 2020”; Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số và Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2025.

Chiều ngày 08/5/2018, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Thị Huyền - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg, ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ.

Từ ngày 03/4 đến ngày 06/4/2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Thị Huyền - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại huyện Mường Tè về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”; Nghị quyết số 38/2016/NĐ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016 - 2020”.

Từ ngày 26 đến 28/3/2018, đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát về giao đất cho thuê đất, quản lý và sử dụng đất sử dụng vào mục đích lâm nghiệp tại các huyện: Tân Uyên, Tam Đường

Đó là kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Than Uyên về giám sát việc giao đất, cho thuê đất, quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp vào mục đích trồng rừng sản xuất trên địa bàn huyện

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Chiều ngày 15/3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức phiên họp làm rõ một số nội dung thống nhất phân bổ kinh phí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 và Đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Để chuẩn bị kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh được phân công thẩm tra các lĩnh vực liên quan trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017; kế hoạch năm 2018. Sáng ngày 27/11/2017, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này