Đó là kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Than Uyên về giám sát việc giao đất, cho thuê đất, quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp vào mục đích trồng rừng sản xuất trên địa bàn huyện

Thang

Ngày 16 tháng 3 năm 2018, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Thang

Chiều ngày 15/3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức phiên họp làm rõ một số nội dung thống nhất phân bổ kinh phí thực hiện Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 và Đề án nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Thang

Để chuẩn bị kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh được phân công thẩm tra các lĩnh vực liên quan trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017; kế hoạch năm 2018. Sáng ngày 27/11/2017, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra.

Thang

Ngày 23, 24 tháng 11 năm 2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết liên quan đến hoạt động của các cơ quan tư pháp, công tác thi hành án dân sự, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra. Dự phiên họp còn có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh.

Thang

Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh được phân công thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020. Chiều ngày 23/11/2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra nội dung trên. Đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thang

Để chuẩn bị các nội dung phục vụ hoạt động thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, sáng ngày 10/11/2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát nắm tình hình thực hiện các chỉ tiêu y tế - chăm sóc sức khỏe Nhân dân năm 2017 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn.

Thang

Sáng ngày 09/11, Đoàn khảo sát của ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 tại các trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú và trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu.

Thang

Ngày 08/11/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2015 và Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu; việc cho phép thực hiện mua, bán, tái xuất hàng hóa qua lối mở Pô Tô, huyện Phong Thổ, cửa khẩu phụ U Ma Tu Khoòng, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè; việc quản lý, cấp quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Thang

Thực hiện Quyết định số 377/QĐ-HĐND ngày 19/9/2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về thành lập đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2) từ năm 2015 đến năm 2017 (gọi tắt là Quyết định số 33). Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát tại Sở Xây dựng, UBND các huyện Mường Tè, Than Uyên và giám sát thực tế tại 5 xã trên địa bàn 02 huyện; tiến hành khảo sát tại huyện Tam Đường và Thành phố Lai Châu; đối với các đơn vị còn lại, Đoàn giám sát qua báo cáo. Chiều nay, 02/11/2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả giám sát. Đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thang
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này