Hôm nay, ngày 05/7/2018, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thang

Ngày 28/6 và ngày 02/7 năm 2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm thuộc lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính; thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV thuộc lĩnh vực Ban phụ trách. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra. Dự phiên họp còn có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh.

Thang

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết đơn kiến nghị của công dân, chiều ngày 20/6/2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh phối hợp với Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Phong Thổ làm việc với lãnh đạo UBND huyện Phong Thổ và các phòng, ban có liên quan về việc giải quyết đơn của ông Lý Chỉn Mìn, trú tại bản Thèn Thầu, xã Huổi Luông và 21 hộ dân thuộc diện giải tỏa Km1, bản Pa Nậm Cúm, xã Ma Ly Pho. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Thang

Ngày 20 tháng 6 năm 2018, Ban Văn hóa - Xã hội phối hợp với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai thực hiện các đề tài khoa học tại sở Khoa học và Công nghệ. Đoàn khảo sát do đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Thang

Chiều ngày 11/6/2018 Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thông qua kết luận giám sát kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn; Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2016 đến 31/3/2018.

Thang

Từ ngày 07 đến ngày 11/5/2018, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn (Gọi tắt là Quyết định số 102); Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Gọi tắt là Quyết định số 18) năm 2016, 2017.

Thang

Chiều ngày 11/5/2018, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thông qua kết quả giám sát tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016 - 2020”; Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số và Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, giai đoạn 2015-2025.

Thang

Chiều ngày 08/5/2018, Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Thị Huyền - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg, ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ tại xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ.

Thang

Từ ngày 03/4 đến ngày 06/4/2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Thị Huyền - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại huyện Mường Tè về việc tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025”; Nghị quyết số 38/2016/NĐ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016 - 2020”.

Thang

Từ ngày 26 đến 28/3/2018, đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã giám sát về giao đất cho thuê đất, quản lý và sử dụng đất sử dụng vào mục đích lâm nghiệp tại các huyện: Tân Uyên, Tam Đường

Thang
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này