Trong hai ngày (01, 02/11), đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Trưởng ban Pháp chế, Trưởng đoàn đã thực hiện giám sát tại Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Thang

Ngày 23/10/2018 Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát thực tế tại xã Bản Giang và Thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thang

Trong hai ngày (18, 19/10), Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Thức - Phó trưởng Ban Kinh Tế - Ngân sách làm trưởng đoàn đã giám sát tại huyện Nậm Nhùn về quản lý, sử dụng kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất trường, lớp học và mua sắm thiết bị đồ dùng học tập trong năm 2017, 2018

Thang

Sáng ngày 12/10/2018, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Biên - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại Sở Tư pháp về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Thang

Chiều ngày 03/10/2018, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2018.

Thang

Từ ngày 24/9 đến ngày 29/9/2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2018 tại các huyện Sìn Hồ, Than Uyên.

Thang

Chiều ngày 20/8/2018, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do Đồng chí Đoàn Đức Long, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Thang

Từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tích cực trong các hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, thẩm tra các văn bản trình kỳ họp… thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân trong hoạt động dân cử.

Thang

Chiều ngày 06/7/2018, tại Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác; Tham dự Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Thang

Sáng ngày 04/7/2018, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra báo cáo trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh. Đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Thang
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này