Đó là một trong những đề nghị của Đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Trưởng đoàn giám sát về tình hình thực hiện trồng Quế, Mắc ca trên địa bàn tỉnh tại buổi làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sáng ngày 01/6).

Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, Trưởng đoàn giám sát khi giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về thông qua đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Nghị quyết 34, 35) tại huyện Than Uyên (ngày 27/5/2020).

Đó là một trong những đề nghị của Đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát khi thực hiện giám sát tình hình thực hiện trồng Quế, Mắc ca trên địa bàn huyện Tân Uyên (Chiều ngày 26/5).

Đó là ý kiến kết luận của đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh thông qua đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 34); Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu (gọi tắt là Nghị quyết 35) tại huyện Mường Tè từ ngày 21 đến ngày 23/5/2020. 

Ngày 20/5, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách do đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện trồng Quế, Mắc ca trên địa bàn huyện Sìn Hồ

Trong các ngày 18, 19, 20/5/2020, Đoàn giám sát của Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh thông qua đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 34); Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu (gọi tắt là Nghị quyết 35) tại huyện Nậm Nhùn. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Uỷ viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Từ ngày 02 đến sáng ngày 03 tháng 3 năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các Ban HĐND tỉnh tiến hành khảo sát việc khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất phát triển kinh tế trên địa bàn xã Mường Tè, huyện Mường Tè và xã Mường Mô, huyện Nậm Nhùn. Đoàn khảo sát do đồng chí Nguyễn Xuân Thức - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Từ ngày 08 đến ngày 10/01/2020, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiến hành khảo sát việc thực hiện cứu đói do thiên tai năm 2019 tại huyện Mường Tè. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Ngày 04/12, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ngày 03/12/2019, Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khoá XIV. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Uỷ viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này