Sáng ngày 10/12/2018, sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khoá XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra. Tại phiên bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó đồng chí nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019 và cả giai đoan 2015 - 2020. BBT Trang Thông tin điện tử đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sáng ngày 08/12/2018, Tại hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ tám, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại phiên khai mạc, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc kỳ họp. BBT Trang Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Tỉnh Lai Châu đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội, việc lấy phiếu tín nhiệm được Quốc hội. Sáng ngày 09/12/2018, tại kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Việc chuẩn bị và tổ chức triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu được thực hiện bảo đảm nghiêm túc, đúng đối tượng, nguyên tắc, thời hạn và quy trình theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 -2021, sáng ngày 09/12/2018, HĐND tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm, bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021; bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu hoặc phê chuẩn và xem xét báo cáo, tờ trình, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Sáng nay, 08/12/2018, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự có đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND các huyện, thành phố…

Tại Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2020, đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng. Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh trích đăng phát biểu chỉ đạo của đồng chí.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, nghiêm túc, chiều ngày 11/7/2018, kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh kết thúc tốt đẹp. Tại phiên bế mạc, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng bế mạc kỳ họp, trong bài phát biểu của mình đồng chí thay mặt HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống, nâng cao trách nhiệm, vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. BBT Trang Thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu:

Chiều ngày 11/7/2018, sau 02 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Tại kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV, đã có 04 đại biểu gửi phiếu chất vấn đến Chủ tọa kỳ họp, chất vấn đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 03 thành viên UBND tỉnh, Giám đốc các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động Thương binh và xã hội.

Sáng ngày 11/7/2018, kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh tiếp tục chương trình làm việc, tại phiên họp đã thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền. Theo đó, HĐND tỉnh xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung một số Uỷ viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này