Sáng ngày 22/7/2019, Tại hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ mười, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại phiên khai mạc, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc kỳ họp. BBT Trang Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Lai Châu đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp.

Theo chương trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh, sáng ngày 22/7/2019, HĐND tỉnh đã tiến hành xem xét, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ theo thẩm quyền.

Sáng 28/02/2019, tại kỳ họp thứ chín (kỳ họp bất thường) HĐND tỉnh, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND tỉnh đã bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hôm nay (28/02/2019), tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức kỳ họp thứ chín (kỳ họp bất thường) để thực hiện các quy trình về công tác cán bộ.

Sáng ngày 10/12/2018, sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra

Thực hiện Chương trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khoá XIV, chiều ngày 09/12/2018 các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận tại tổ. Sau 1/2 ngày thảo luận đã ghi nhận 31 lượt ý kiến tham gia vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Bước sang ngày làm việc thứ ba, sáng ngày 10/12/2018, kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn và thảo luận thông qua Nghị quyết. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Vũ văn Hoàn điều hành phiên chất vấn. BBT Trang Thông tin điện tử trích đăng nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp.

Sáng ngày 10/12/2018, sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm, kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khoá XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra. Tại phiên bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó đồng chí nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019 và cả giai đoan 2015 - 2020. BBT Trang Thông tin điện tử đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh.

Sáng ngày 08/12/2018, Tại hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hoá tỉnh, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ tám, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại phiên khai mạc, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc kỳ họp. BBT Trang Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Tỉnh Lai Châu đăng toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp.

Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội, việc lấy phiếu tín nhiệm được Quốc hội. Sáng ngày 09/12/2018, tại kỳ họp thứ tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 người giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Việc chuẩn bị và tổ chức triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu được thực hiện bảo đảm nghiêm túc, đúng đối tượng, nguyên tắc, thời hạn và quy trình theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này