Sáng ngày 07/9/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ ba mươi ba để cho ý kiến về công tác chuẩn bị nội dung, các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung thuộc thẩm quyền

 

Năm học 2023-2024, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè có 03 trường mầm non, cấp I, cấp II với 662 học sinh và 50 giáo viên. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đi học đạt mức cao, với 93,0% học sinh mẫu giáo, 100% học sinh tiểu học, 96,9% học sinh trung học cơ sở, duy trì phổ cập ba cấp.

 

Chiều nay, ngày 01/8/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ ba mươi mốt để đánh giá kết quả tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh, dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh và cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Chu Lê Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chiều ngày 07/7/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo thông báo thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh. Đồng chí Dương Quốc Hoàn, Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo.

Chiều ngày 05/7/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp lần thứ ba mươi để cho ý kiến về công tác chuẩn bị nội dung, các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên họp có Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy;  lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp

Sáng 29/6/2023, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thông qua kết luận giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và các xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.

Sáng 26/6/2023, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ hai mươi chín để cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự phiên họp có Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, lãnh đạo các phòng thuộc Văn phòng. Đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Chiều ngày 19/6/2023, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thông qua kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình dự án đầu tư công sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022.

Từ ngày 12-16/6/2023, Tổ giám sát số 2 của Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Sùng A Hồ - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 39/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025 tại huyện Phong Thổ.

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV

V/v điều chỉnh thành phần, thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức KH 17 HĐND tỉnh

Giấy mời họp trực tuyến dự kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XV

Giấy mời dự kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Quyết định triệu tập kỳ hộ thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giấy mời dự Kỳ họp thứ mười lăm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hooạch tổ chức Kỳ họp thứ mười lăm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giấy mời kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

26859 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này