Trao đổi với chúng tôi, đại biểu Tòng Thị Đoan, Tổ phó Tổ đại biểu huyện Than Uyên cho biết: “Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri được Tổ đại biểu Than Uyên xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Tổ. Câu hỏi được đặt ra cho các thành viên trong Tổ là: Làm thế nào để hoạt động TXCT của người đại biểu đảm bảo tốt nhất vai trách nhiệm của người đại biểu đối với cử tri - những người đã tin tưởng, chọn lựa, bầu ra đại biểu và gửi gắm nguyện vọng, tâm tư chính đáng của cử tri cho đại biểu?”

Giám sát là một trong hai chức năng cơ bản của cơ quan dân cử, là cơ sở bảo đảm cho cơ quan dân cử thực hiện tốt chức năng quyết định. Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Quy chế phối hợp, hoạt động giám sát của cơ quan dân cử tỉnh Lai Châu đã có nhiều đổi mới, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng cao.

Thực hiện cơ cấu là cần thiết để đảm bảo tính đại diện của Hội đồng nhân dân ở các cấp. Tuy nhiên, cần thực hiện cơ cấu hợp lý, không hình thức, tránh vì cơ cấu mà bỏ qua, hạ thấp các điều kiện, tiêu chuẩn đã quy định dẫn đến chất lượng đại biểu hạn chế, không hoàn thành vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở địa phương.

Giám sát là một trong hai chức năng chủ yếu của HĐND tỉnh là quyết định và giám sát đã được Luật quy định. Qua hoạt động giám sát, HĐND tỉnh có thể kiểm chứng tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn của các nghị quyết đã được thông qua, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan chấp hành, kịp thời phát hiện những vướng mắc, khó khăn, những bất cập, hạn chế để kiến nghị, đề xuất các giải pháp sửa đổi, bổ sung chính sách hiện hành hoặc ban hành chính sách, chủ trương mới phù hợp với thực tiễn, góp phần đưa nghị quyết HĐND đi vào cuộc sống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân. Để góp phần nâng cao chất lượng giám sát, trong phạm vi bài viết này, tác giả xin chia sẻ kinh nghiệm xây dựng dự thảo báo cáo kết quả giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND.

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực của Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng làm chủ của Nhân dân địa phương. Theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, HĐND tỉnh có thẩm quyền quyết định gần 30 nhóm vấn đề thuộc 9 nhóm nội dung và lĩnh vực. Trong đó, có những nhóm nội dung rất quan trọng như: Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật; quyết định về xây dựng chính quyền; quyết định trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; chủ trương đầu tư, chương trình dự án của tỉnh…

Thảo luận, chất vấn, giải trình là những hoạt động chủ yếu của Đại biểu HĐND tại mỗi kỳ họp, phiên họp; thảo luận, chất vấn, giải trình có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao chất lượng quyết định tại kỳ họp, phiên họp khi vấn đề được làm rõ. Thảo luận, chất vấn của đại biểu cũng chính là thể hiện đầy đủ hơn nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo luật định và thực hiện trách nhiệm đối với cử tri. Việc thực hiện có hiệu quả hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp, phiên họp sẽ góp phần thành công của kỳ họp, phiên họp với mục đích cao nhất là chất lượng ban hành các nghị quyết của HĐND và chất lượng các nội dung tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh.

Nghị định số 48/2016/NĐ-CP cùa Chính phủ quy định “Văn phòng Hội đồng nhân dân là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, thời gian qua, Văn phòng HĐND tỉnh luôn tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ các hoạt động của Đảng đoàn, HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu HĐND tỉnh.

Trong tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta hiện nay, đại biểu HĐND được xác định “là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương” (Điều 115 Hiến pháp năm 2013 và Điều 6 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015). Được cử tri tín nhiệm và bầu ra là một vinh dự lớn, đồng thời cũng là trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho mỗi đại biểu HĐND. 

 

Tổ chức phiên giải trình là một hình thức hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, hoạt động này được quy định tại Điều 72 của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Giải trình là việc Thường trực Hội đồng nhân dân yêu cầu thành viên của Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp giải trình và cá nhân có liên quan tham gia giải trình vấn đề mà Thường trực Hội đồng nhân dân quan tâm. Việc tổ chức giải trình, nội dung, kế hoạch tổ chức giải trình và người được yêu cầu giải trình do Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp nói chung, Hội đồng nhân dân cấp xã nói riêng là một nhiệm vụ quan trọng trong việc ổn định cuộc sống nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thiết thực, cụ thể và trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản kết luận phiên thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV

Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu: Tổ chức kỳ họp thứ ba (kỳ họp chuyên đề) theo hình thức trực tuyến

Triệu tập kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV: Tổ chức kỳ họp thứ nhất vào ngày 19/6/2021

Triệu tập kỳ họp thứ mười bảy HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) theo hình thức họp trực tuyến

Một số chính sách phát triển rừng bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 – 2025

Hội đồng nhân dân tỉnh: Ban hành chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 3 năm 2021

Hội đồng nhân dân tỉnh triệu tập kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp chuyên đề)

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 02 năm 2021

10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 01 năm 2021

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh năm 2021

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không cần phải có "sáng kiến kinh nghiệm" Tuy nhiên, muốn đạt danh hiệu thi đua sẽ vẫn cần điều này

Thông báo tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh tháng 11 năm 2020

859 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này