Trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh, khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016, từ ngày 01/11/2013 đến ngày 10/11/2013, các đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, Thường trực HĐND, UBMTTQ các huyện, thị xã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 54 điểm thuộc các huyện, thị xã trong tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh đề nghị xem xét giải quyết và báo cáo tại kỳ họp thứ bảy (tại văn bản số 264/HĐND-VP ngày 18/11/2013). Ban Biên tập đăng nội dung kiến nghị như sau:

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, chiều ngày 18/11/2013, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Đầu tư công. Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tham gia thảo luận cùng 03 Đoàn ĐBQH: Bắc Kạn, Hậu Giang, Phú Yên.

Đây là ý kiến của các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu trong phiên thảo luận tổ chiều ngày 14/11/2013 về dự thảo luật Luật hôn nhân và gia đình sửa đổi và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

Chiều ngày 15/11/2013, tại phiên thảo luận tổ tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa và Luật xuất, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đại biểu Chu Lê Chinh - Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu có ý kiến như sau:

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, chiều ngày 11/11/2013, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) và Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi). Tham gia thảo luận tại tổ đại biểu số 19 có 04 Đoàn ĐBQH: Lai Châu, Bắc Kạn, Hậu Giang, Phú Yên. Tại buổi thảo luận đã có 08 đại biểu tham gia phát biểu ý kiến.

Đó là ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Pờ Hồng Vân trong phiên thảo luận tại hội trường chiều ngày 08/11/2013 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 – 2012

Chiều ngày 01/11/2013, Quốc hội thảo luận tại Tổ về Dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và Quy hoạch tổng thể về thủy điện. Tham gia thảo luận tại tổ đại biểu số 19 có các Đoàn ĐBQH: Lai Châu, Bắc Kạn, Hậu Giang, Phú Yên.

Đó là ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Bùi Đức Thụ trong phiên thảo luận tại Hội trường buổi sáng nay (02/11/2013) về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.

Ngày 31/10 và sáng 01/11/2013, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các nội dung: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015.

Chiều ngày 29/10/2013, Quốc hội thảo luận tại tổ về nội dung trên và thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013. Tham gia thảo luận tại tổ đại biểu số 19 có Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và Đoàn ĐBQH các tỉnh Hậu Giang, Phú Yên, Bắc Kạn.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này