Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệp hoạt động của HĐND 14 tỉnh miền núi và trung du phía bắc lần thứ V tại tỉnh Lai Châu (26-27/9/2013)

Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Phú Thọ tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệp hoạt động của HĐND 14 tỉnh miền núi và trung du phía bắc lần thứ V tại tỉnh Lai Châu (26-27/9/2013)

Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệp hoạt động của HĐND 14 tỉnh miền núi và trung du phía bắc lần thứ V tại tỉnh Lai Châu (26-27/9/2013)

Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệp hoạt động của HĐND 14 tỉnh miền núi và trung du phía bắc lần thứ V tại tỉnh Lai Châu (26-27/9/2013)

Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệp hoạt động của HĐND 14 tỉnh miền núi và trung du phía bắc lần thứ V tại tỉnh Lai Châu (26-27/9/2013)

Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệp hoạt động của HĐND 14 tỉnh miền núi và trung du phía bắc lần thứ V tại tỉnh Lai Châu (26-27/9/2013)

Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Sơn La tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệp hoạt động của HĐND 14 tỉnh miền núi và trung du phía bắc lần thứ V tại tỉnh Lai Châu (26-27/9/2013)

Ngày 20 tháng 9 năm 2013, Đoàn công tác của Hội đồng dân tộc của Quốc hội do đồng chí Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát việc thực hiện Quyết định số 193/2006/QĐ – TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình bố trí dân cư tại vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn từ 2006 - 2012. Tham gia cùng Đoàn công tác có đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các ban, ngành tỉnh.

Sau kỳ họp thứ 4, trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã tổng hợp 12 ý kiến, kiến nghị gửi Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương. Ban biên tập trích đăng một số ý kiến đã được các Bộ, ngành trả lời và gửi tới Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại công văn số 364/UBND ngày 26/8/2013 về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, Uỷ ban nhân dân Thị xã Lai Châu đã trả lời các kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Ban biên tập trích đăng nội dung kiến nghị và trả lời.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này