Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII kiến nghị của cử tri liên quan đến việc đề nghị ban hành hướng dẫn thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc Mảng, Cống, La Hủ, Cờ Lao theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị nâng mức hỗ trợ cho người nghèo vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu có chính sách hỗ trợ trực trưa cho giáo viên mầm non công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Ngày 09, 10/02/2015 Ủy ban Dân tộc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả lời tại văn bản số 155/UBDT-CSDT và 674/BGDĐT-VP. BBT đăng nội dung trả lời như sau:

của Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã gửi ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Lai Châu đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII liên quan đến việc đề nghị đầu tư đường tuẩn tra biên giới thuộc địa bàn xã Pa Vây Sử, huyện Phong Thổ; sớm khởi công đường cao tốc Lào Cai - Lai Châu nối từ đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai và sớm triển khai các nội dung quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị quyết số 40/2009/NQ-QH12 ngày 25/11/2009 về chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Lai Châu. Ngày 27, 29, 30/01/2015 các Bộ Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Công thương đã trả lời tại văn bản số 765/BQP-KHĐT, số 1354/BGTVT-KHĐT và số 1055/BCT-KH về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lai Châu. BBT đăng nội dung trả lời như sau:

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại các buổi làm việc với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong hai ngày 28, 29/01/2015 về tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hinh sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Nghị quyết số 821/NQ-UBTVQH13 ngày 17/10/2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã thành lập Đoàn giám sát tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự và việc bồi thường thiệt hại cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự theo quy định của pháp luật.

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã gửi ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Lai Châu đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII liên quan đến việc đề nghị bổ sung Chi hội Người cao tuổi các thôn, bản, ấp và tương đương thuộc các xã đặc biệt khó khăn vào đối tượng được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động động theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 của Bộ Tài chính. Ngày 05/01/2015 Bộ Tài chính đã trả lời tại văn bản số 15/BTC-HCSN về việc trả lời kiến nghị của cử tri. BBT đăng nội dung trả lời của Bộ Tài chính như sau:

Chiều 20/01/2015, Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp 04 bên giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khoá XIII có 2 đại biểu chất vấn 2 sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường về vấn đề quản lý nhà nước về văn hóa (việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chất lượng bản, làng văn hóa, hiệu quả nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa...); vấn đề ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của 02 bản Cóoc Pa và Nà Bỏ xã Bản Giang huyện Tam Đường. Nội dung chất vấn đã được trả lời bằng văn bản và trả lời tại kỳ họp. Trên cơ sở trả lời chất vấn bằng văn bản và gỡ băng ghi âm phiên chất vấn, Ban Biên tập tổng hợp nội dung phiên chất vấn, như sau:

của Thường trực HĐND tỉnh và Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện trả lời các kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh; tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ tám đến trước kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh và kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2014. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu đăng tải nội dung trả lời (tại Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh), như sau:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này