của Thường trực HĐND tỉnh và Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện trả lời các kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh; tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ tám đến trước kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh và kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2014. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu đăng tải nội dung trả lời (tại Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh), như sau:

của Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Đó là một trong những ý kiến phát biểu chỉ đạo kỳ họp thứ chín, HĐND huyện Than Uyên khóa XIX của đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ngày 17/12/2014, HĐND các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tân Uyên khai mạc kỳ họp thường kỳ cuối năm 2014, theo chương trình HĐND các huyện sẽ tập trung xem xét, đánh giá, thảo luận và thông qua 6 nghị quyết về tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2015; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015; quyết định chương trình ban hành nghị quyết, chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015 và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu theo quy định; một số huyện tiến hành việc miễn nhiệm, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Trong các kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Than Uyên luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng thảo luận của các tổ đại biểu. Qua đó, từng bước góp phần ban hành các Nghị quyết của HĐND sát với tình hình thực tiễn của địa phương hiện nay.

Trong thời gian qua, hoạt động thảo luận tại phiên họp toàn thể của các kỳ họp Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Tân Uyên từng bước có nhiều đổi mới thiết thực. Việc điều hành của Chủ tọa về hoạt động thảo luận tại phiên họp toàn thể đã ngắn gọn và tập trung hơn. Nhiều đại biểu tích cực nghiên cứu tài liệu, tranh luận đưa ra giải pháp linh hoạt góp phần ban hành Nghị quyết của HĐND với thực tế địa phương.

Đó là ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Bùi Đức Thụ, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội trong phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) sáng ngày 26/11/2014.

Buổi chiều ngày 25/11, kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIII tiếp tục làm việc tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); thảo luận về dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), đây là dự án luật Quốc hội cho ý kiến lần đầu, dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII.

Đó là ý kiến phát biểu của đa số đại biểu Quốc hội, trong đó có đại biểu Lò Hải Ươi, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tại phiên thảo luận tại Hội trường buổi chiều ngày 21/11/2014 về dự thảo Luật tổ chức Chính phủ được Quốc hội khóa X thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này