Đó là ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Bùi Đức Thụ trong phiên thảo luận tại Hội trường buổi sáng nay (02/11/2013) về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.

Ngày 31/10 và sáng 01/11/2013, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các nội dung: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015.

Chiều ngày 29/10/2013, Quốc hội thảo luận tại tổ về nội dung trên và thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013. Tham gia thảo luận tại tổ đại biểu số 19 có Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và Đoàn ĐBQH các tỉnh Hậu Giang, Phú Yên, Bắc Kạn.

Sáng nay, ngày 25/10/2013, Quốc hội đã thảo luận tại tổ các nội dung trên. Tham gia thảo luận tại tổ đại biểu số 19 có 04 Đoàn ĐBQH gồm: Lai Châu, Hậu Giang, Phú Yên, Bắc Kạn. Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu có 03 ý kiến tham gia tập trung vào việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu là việc làm rất hệ trọng và có ý nghĩa trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới hoạt động của các cơ quan dân cử. Ngày 21-11-2012, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16-1-2013 hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35 của Quốc hội.

Sáng ngày 23/10/2013, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại Tổ về Dự thảo Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2013) và dự thảo Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2013). Tham gia thảo luận tại tổ đại biểu số 19 có 04 Đoàn ĐBQH gồm: Lai Châu, Bắc Kạn, Hậu Giang, Phú Yên.

Hôm nay, ngày 24/10/2013, Quốc hội đã dành thời gian 01 ngày để thảo luận nội dung trên và thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015); kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến hết năm 2015.

Trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 10 điểm thuộc các huyện trong tỉnh. Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Tân Uyên, Than Uyên đề nghị xem xét, giải quyết (Tại công văn số: 132/Đ.ĐBQH-VP và 133/Đ.ĐBQH-VP ngày 16/10/2013). Ban biên tập trích đăng nội dung cử tri kiến nghị như sau:

Ngày 15/7/2013 Đoàn ĐBQH tỉnh đã có văn bản số 80/ĐĐBQH - VP về việc gửi ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII, trong đó có 03 kiến nghị của cử tri huyện Tân Uyên. Thực hiện yêu cầu của Đoàn ĐBQH tỉnh, ngày 30/9/2013 Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên có Báo cáo số 201/BC-UBND về kết quả tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIII. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử đăng nội dung kiến nghị và trả lời như sau:

Ngày 08 tháng 10 năm 2013, UBND huyện Mường Tè ban hành Báo cáo số 274/BC - UBND về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của các cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII theo yêu cầu của Đoàn ĐBQH tỉnh. Trước đó, ngày 04 tháng 10 năm 2013, UBND huyện Than Uyên cũng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Than Uyên tại Báo cáo số 214/BC - UBND, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử đăng nội dung kiến nghị và trả lời như sau:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này