Chiều ngày 15/11/2013, tại phiên thảo luận tổ tham gia vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa và Luật xuất, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, đại biểu Chu Lê Chinh - Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu có ý kiến như sau:

Thang

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu, chiều ngày 11/11/2013, Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) và Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi). Tham gia thảo luận tại tổ đại biểu số 19 có 04 Đoàn ĐBQH: Lai Châu, Bắc Kạn, Hậu Giang, Phú Yên. Tại buổi thảo luận đã có 08 đại biểu tham gia phát biểu ý kiến.

Thang

Đó là ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Pờ Hồng Vân trong phiên thảo luận tại hội trường chiều ngày 08/11/2013 về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009 – 2012

Thang

Chiều ngày 01/11/2013, Quốc hội thảo luận tại Tổ về Dự án Luật Công chứng (sửa đổi) và Quy hoạch tổng thể về thủy điện. Tham gia thảo luận tại tổ đại biểu số 19 có các Đoàn ĐBQH: Lai Châu, Bắc Kạn, Hậu Giang, Phú Yên.

Thang

Đó là ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Bùi Đức Thụ trong phiên thảo luận tại Hội trường buổi sáng nay (02/11/2013) về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 và phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.

Thang

Ngày 31/10 và sáng 01/11/2013, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các nội dung: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015.

Thang

Chiều ngày 29/10/2013, Quốc hội thảo luận tại tổ về nội dung trên và thảo luận về kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013. Tham gia thảo luận tại tổ đại biểu số 19 có Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu và Đoàn ĐBQH các tỉnh Hậu Giang, Phú Yên, Bắc Kạn.

Thang

Sáng nay, ngày 25/10/2013, Quốc hội đã thảo luận tại tổ các nội dung trên. Tham gia thảo luận tại tổ đại biểu số 19 có 04 Đoàn ĐBQH gồm: Lai Châu, Hậu Giang, Phú Yên, Bắc Kạn. Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu có 03 ý kiến tham gia tập trung vào việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014.

Thang

Lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu là việc làm rất hệ trọng và có ý nghĩa trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về đổi mới hoạt động của các cơ quan dân cử. Ngày 21-11-2012, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 561/2013/UBTVQH13 ngày 16-1-2013 hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 35 của Quốc hội.

Thang

Sáng ngày 23/10/2013, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại Tổ về Dự thảo Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2013) và dự thảo Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp 1992 (sửa đổi 2013). Tham gia thảo luận tại tổ đại biểu số 19 có 04 Đoàn ĐBQH gồm: Lai Châu, Bắc Kạn, Hậu Giang, Phú Yên.

Thang
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này