Ngày 17/12/2014, HĐND các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tân Uyên khai mạc kỳ họp thường kỳ cuối năm 2014, theo chương trình HĐND các huyện sẽ tập trung xem xét, đánh giá, thảo luận và thông qua 6 nghị quyết về tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2015; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015; quyết định chương trình ban hành nghị quyết, chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015 và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu theo quy định; một số huyện tiến hành việc miễn nhiệm, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Trong các kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Than Uyên luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng thảo luận của các tổ đại biểu. Qua đó, từng bước góp phần ban hành các Nghị quyết của HĐND sát với tình hình thực tiễn của địa phương hiện nay.

Trong thời gian qua, hoạt động thảo luận tại phiên họp toàn thể của các kỳ họp Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Tân Uyên từng bước có nhiều đổi mới thiết thực. Việc điều hành của Chủ tọa về hoạt động thảo luận tại phiên họp toàn thể đã ngắn gọn và tập trung hơn. Nhiều đại biểu tích cực nghiên cứu tài liệu, tranh luận đưa ra giải pháp linh hoạt góp phần ban hành Nghị quyết của HĐND với thực tế địa phương.

Đó là ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Bùi Đức Thụ, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội trong phiên thảo luận tại hội trường về dự án Luật Kiểm toán nhà nước (sửa đổi) sáng ngày 26/11/2014.

Buổi chiều ngày 25/11, kỳ họp thứ 8 - Quốc hội khóa XIII tiếp tục làm việc tại hội trường để biểu quyết thông qua Luật Nhà ở, Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi); thảo luận về dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), đây là dự án luật Quốc hội cho ý kiến lần đầu, dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIII.

Đó là ý kiến phát biểu của đa số đại biểu Quốc hội, trong đó có đại biểu Lò Hải Ươi, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tại phiên thảo luận tại Hội trường buổi chiều ngày 21/11/2014 về dự thảo Luật tổ chức Chính phủ được Quốc hội khóa X thông qua ngày 25 tháng 12 năm 2001.

Đó là ý kiến của đại biểu Quốc hội Chu Lê Chinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu phát biểu trong phiên thảo luận tại Hội trường kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII sáng ngày 20/11/2014 về dự thảo Nghị quyết về đổi mới chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Ngày 13/11/2014, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi); Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật thú y. Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tham gia thảo luận cùng Đoàn ĐBQH các tỉnh Hậu Giang, Đồng Tháp. Đại biểu Huỳnh Minh Chắc, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang chủ trì thảo luận Tổ 18.

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, sáng ngày 12/11, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội về dự án Luật an toàn, vệ sinh lao động; thảo luận tại hội trường cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); buổi chiều thảo luận tại Tổ về Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi).

Đó là ý kiến phát biểu của đại biểu Chu Lê Chinh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu trong phiên thảo luận về dự thảo Luật ban hành văn bản pháp luật và Đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông, chiều ngày 11/11/2014.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này