Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã gửi ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Lai Châu đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII liên quan đến việc đề nghị bổ sung Chi hội Người cao tuổi các thôn, bản, ấp và tương đương thuộc các xã đặc biệt khó khăn vào đối tượng được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động động theo Thông tư số 49/2012/TT-BTC ngày 20/3/2012 của Bộ Tài chính. Ngày 05/01/2015 Bộ Tài chính đã trả lời tại văn bản số 15/BTC-HCSN về việc trả lời kiến nghị của cử tri. BBT đăng nội dung trả lời của Bộ Tài chính như sau:

Thang

Chiều 20/01/2015, Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp 04 bên giữa Đoàn ĐBQH tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Thang

Tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khoá XIII có 2 đại biểu chất vấn 2 sở: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường về vấn đề quản lý nhà nước về văn hóa (việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chất lượng bản, làng văn hóa, hiệu quả nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa...); vấn đề ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt của 02 bản Cóoc Pa và Nà Bỏ xã Bản Giang huyện Tam Đường. Nội dung chất vấn đã được trả lời bằng văn bản và trả lời tại kỳ họp. Trên cơ sở trả lời chất vấn bằng văn bản và gỡ băng ghi âm phiên chất vấn, Ban Biên tập tổng hợp nội dung phiên chất vấn, như sau:

Thang

của Thường trực HĐND tỉnh và Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

Thang

Tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện trả lời các kiến nghị của cử tri, kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh; tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ tám đến trước kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh và kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2014. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu đăng tải nội dung trả lời (tại Báo cáo số 360/BC-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh), như sau:

Thang

của Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Thang

Đó là một trong những ý kiến phát biểu chỉ đạo kỳ họp thứ chín, HĐND huyện Than Uyên khóa XIX của đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thang

Ngày 17/12/2014, HĐND các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Tân Uyên khai mạc kỳ họp thường kỳ cuối năm 2014, theo chương trình HĐND các huyện sẽ tập trung xem xét, đánh giá, thảo luận và thông qua 6 nghị quyết về tình hình thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2015; phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2015; quyết định chương trình ban hành nghị quyết, chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015 và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu theo quy định; một số huyện tiến hành việc miễn nhiệm, bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Thang

Trong các kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Than Uyên luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng thảo luận của các tổ đại biểu. Qua đó, từng bước góp phần ban hành các Nghị quyết của HĐND sát với tình hình thực tiễn của địa phương hiện nay.

Thang

Trong thời gian qua, hoạt động thảo luận tại phiên họp toàn thể của các kỳ họp Hội đồng Nhân dân (HĐND) huyện Tân Uyên từng bước có nhiều đổi mới thiết thực. Việc điều hành của Chủ tọa về hoạt động thảo luận tại phiên họp toàn thể đã ngắn gọn và tập trung hơn. Nhiều đại biểu tích cực nghiên cứu tài liệu, tranh luận đưa ra giải pháp linh hoạt góp phần ban hành Nghị quyết của HĐND với thực tế địa phương.

Thang
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này