Đến thời điểm này Ủy ban bầu cử HĐND cấp xã Thèn Sin, huyện Tam Đường nhiệm kỳ 2016 - 2021 đang khẩn chương chuẩn bị mọi công việc cho ngày hội toàn dân 22/5, đây cũng chính là mối quan tâm hàng đầu của Nhân dân trong xã hiện nay. 

Thang

Ngày 29/02/2016, Ủy ban bầu cử tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số 13/QĐ-UBBC về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thang

Căn cứ Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Chương trình công tác tháng 3 năm 2016, cụ thể như sau:

Thang

Đó là kết luận của đồng chí Giàng Páo Mỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trong buổi làm việc giữa Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010 - 2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Thang

Sáng 17/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Hội nghị có các đồng chí: Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Từ Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử tỉnh; Tống Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí thành viên Uỷ ban MTTQ tỉnh, MTTQ các huyện, thành phố. Đồng chí Tẩn Vản Pao - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Thang

Trong các ngày 16, 17/02/2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tiến hành hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả:

Thang

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động là phương châm hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2015 trên cơ sở thực hiện Luật Tổ chức HĐND-UBND năm 2003, Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005. Thực hiện phương châm này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2011-2015, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII; Nghị quyết số 68/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016”, sau khi Nghị quyết được ban hành Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hàng năm để thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

 

Thang

Cung cấp thông tin cho đại biểu là một trong những việc làm thường xuyên và quan trọng của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIII. Trong những năm qua, với Đề án đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh, công tác cung cấp thông tin cho HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên cũng còn một số hạn chế cần có giải pháp giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Thang

 

Trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã tổng hợp 15 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương gửi Ban Dân nguyện của Quốc hội. Đã có 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính trả lời tại văn bản số: 6710/BGDĐT-VP ngày 25/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản số:700/BTC – ĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Tài chính. BBT đăng nội dung trả lời như sau:

 

Thang

Chương trình công tác tháng 01 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh

Thang
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này