Căn cứ Chương trình làm việc tháng 03 của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Chương trình công tác tháng 3 năm 2017, cụ thể như sau:

            

Đó là ý kiến của đồng chí Bùi Từ Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khi chủ tọa nội dung UBND báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh. 

Thực hiện Kế hoạch số 532/KH-HĐND ngày 19/12/2016 củaThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, từ ngày 03/01 đến ngày 15/01/2017 các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tiến hành tiếp xúc cử tri tại 68 điểm, với 4.983 cử tri tham dự. Các đại biểu đã thông báo kết quả kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh; ghi nhận 518 ý kiến kiến nghị của cử tri, trong đó có 474 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cơ sở đã được đại biểu, chính quyền cơ sở giải đáp, tiếp thu; 44 ý kiến thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo giải quyết, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi đến UBND tỉnh (tại văn bản số 19/HĐND – VP ngày 07/02/2017) và đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết và trả lời trước ngày 30/4/2017. Trang Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Lai Châu đăng nội dung kiến nghị như sau:

Căn cứ Chương trình làm việc tháng 02 của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Chương trình công tác tháng 02 năm 2017, cụ thể như sau:

Tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016 về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2016 và thực hiện trách nhiệm sau chất vấn đối với các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND và các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV. BBT Trang Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Lai Châu đăng toàn văn nội dung trả lời của UBND tỉnh.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV diễn ra ngày 09/12/2016 tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Đã có 03 đại biểu chất vấn Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải về việc chưa bố trí việc làm theo chế độ cử tuyển đối với số sinh viên học trung cấp sư phạm mầm non hệ cử tuyển tại trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh theo Quyết định 141/QĐ-UBND ngày 04/02/2013 của UBND tỉnh đã tốt nghiệp từ năm 2015; về các nội dung liên quan đến dự án trồng cam thực hiện từ năm 2014 tại bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ; về thu tiền xử phạt vi phạm đối với với xe tải không có biên bản xử phạt, không có biên lai thu tiền nộp phạt. Nội dung chất vấn đã được trả lời bằng văn bản và trả lời tại kỳ họp. Trên cơ sở trả lời chất vấn bằng văn bản và nội dung phiên chất vấn tại hội trường, Ban Biên tập tổng hợp nội dung phiên chất vấn, như sau:

Hoạt động thẩm tra các báo cáo công tác của UBND, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, cơ quan thi hành án cùng cấp và các báo cáo khác theo quy định pháp luật là một trong 5 hình thức giám sát quan trọng, thường xuyên của HĐND. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động là phương châm hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên cơ sở thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015. Thực hiện phương châm này, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021, tại kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 46/2016/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2016 về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021; sau khi Nghị quyết được ban hành Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hàng năm để thực hiện, trong đó Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc cử tri tại Quyết định số 527/QĐ-HĐND ngày 15/12/2016, với mục đích cao nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Giám sát chuyên đề là việc chủ thể giám sát theo dõi, xem xét, đánh giá vấn đề hoặc hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát trong việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật; đây là một trong năm hoạt động giám sát của HĐND được quy định tại Điều 57 Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND ban hành năm 2015. 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này