Căn cứ Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Chương trình công tác tháng 4 năm 2016, cụ thể như sau:

Căn cứ Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Chương trình công tác tháng 3 năm 2016, cụ thể như sau:

Chương trình công tác tháng 01 năm 2016 của Thường trực HĐND tỉnh

của Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo đoàn ĐBQH tỉnh

của Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

của Thường trực HĐND tỉnh; Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh

của Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

của Thường trực HĐND tỉnh và Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

của Thường trực HĐND tỉnh; Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

của Thường trực HĐND tỉnh và Trưởng đoàn, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này