Chiều ngày 21/9/2023, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn.

Chiều ngày 06/9/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Trong 03 ngày (21-23/6/2023), Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Sùng A Hồ, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại huyện Sìn Hồ.

Sáng ngày 22/8/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế dự án Đường tránh thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên

Trong 03 ngày (16-18/8/2023), Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc thực hiện các chương trình tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2023 do đồng chí Sùng A Hồ, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại huyện Nậm Nhùn.

Sáng ngày 10/7/2023, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát nắm tình hình thực hiện lĩnh vực thông tin, truyền thông tại huyện Tam Đường. Đoàn khảo sát do ông Đào Xuân Huyên, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. 

Sáng nay (05/7/2023), Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì họp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chiều ngày 03/7/2023, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Ngày 04/7/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh.

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV

V/v điều chỉnh thành phần, thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức KH 17 HĐND tỉnh

Giấy mời họp trực tuyến dự kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XV

Giấy mời dự kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Quyết định triệu tập kỳ hộ thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giấy mời dự Kỳ họp thứ mười lăm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hooạch tổ chức Kỳ họp thứ mười lăm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giấy mời kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

12919 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này