Từ ngày 08 đến ngày 10/01/2020, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tiến hành khảo sát việc thực hiện cứu đói do thiên tai năm 2019 tại huyện Mường Tè. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Ngày 04/12, Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ngày 03/12/2019, Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, khoá XIV. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Uỷ viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh, chiều ngày 02/12/2019, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh. Tham gia họp thẩm tra có 7/7 thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh; đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Ngày 02 tháng 12 năm 2019, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra một số báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra. Dự phiên họp có đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Công an, Thanh Tra, Tòa án, Sở Nội vụ, Viện kiểm sát, Cục thi hành án dân sự, Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về việc thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh; để phục vụ cho công tác thẩm tra, ngày 28/11/2019, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát, nắm tình hình tại bốn xã của huyện Phong Thổ: Pa Vây Sử, Vàng Ma Chải, Ma Li Chải, Sì Lở Lầu. Đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng đoàn khảo sát.

Chiều ngày 18/11/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thông qua kết luận giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sẳm trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị từ năm 2017 đến năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi kết luận giám sát.

Thực hiện Quyết định số 399/NQ-HĐND ngày 07/10/2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về Thành lập Đoàn giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh và khảo sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019. Từ ngày 05 đến ngày 07/11/2019, đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Phó trưởng Đoàn giám sát đã và các đồng chí thành viên Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát nắm tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 04 tháng 11 năm 2019, tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh để thông qua kết luận giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018.

Ngày 24/10/2019, Đoàn giám sát, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh tiến hành giám sát việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Uỷ viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thông qua đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025

Quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020

Hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

03 đối tượng được ưu tiên hỗ trợ phương tiện nghe - xem thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.

Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Lai Châu sáp nhập 256 bản, tổ dân phố để thành lập mới 129 thôn, bản, tổ dân phố

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh

Chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 02/8/2019

Lai Châu ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Chương trình công tác tháng 8/2019 của Thường trực HĐND tỉnh

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch HĐND tỉnh

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch HĐND tỉnh

Thông báo về việc tiếp công dân của Chủ tịch HĐND tỉnh trong tháng 4 năm 2019

1186 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên - Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này