Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Văn phòng HĐND tỉnh

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 7 năm 2017
(Ngày đăng :17/07/2017 9:42:02 SA)


Đ/c Đào Xuân Huyên, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt

Thực hiện Quy chế làm việc của Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh và chương trình công tác tháng 7 năm 2017, chiều ngày 07/7/2017, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt định kỳ để đánh giá công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 và sinh hoạt chuyên đề tháng 7 năm 2017 về: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh”. Đồng chí Đào Xuân Huyên, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Đánh giá công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, đa số đảng viên nhất trí cao với nội dung đánh giá được Chi ủy Chi bộ nêu ra, trong 6 tháng đầu năm 2017 Chi bộ quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, kết quả 100% cán bộ, đảng viên có tư tưởng ổn định, quan điểm chính trị vững vàng, mỗi cá nhân đều thể hiện tinh thần trách nhiệm quyết tâm phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng công tác quản lý đảng viên theo quy định; duy trì thường xuyên mối quan hệ phối hợp công tác giữa Cấp ủy Chi bộ với lãnh đạo Văn phòng, các tổ chức đoàn thể; thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi đảng viên cư trú. Lãnh đạo tham mưu cho Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác đã đề ra.

Đảng viên Vũ Thị Huyền tham luận về thực hành dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình để xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Tuy nhiên, Công tác lãnh đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, đề án có lúc chưa khoa học, chất lượng tuyên truyền chưa cao; chưa có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; một số đảng viên chưa tích cực trong việc tham gia ý kiến vào một số nội dung theo yêu cầu của Chi bộ; chất lượng công tác tham mưu xây dựng dự thảo một số văn bản chưa cao; công tác nghiên cứu, thẩm định văn bản trước khi trình Thường trực HĐND tỉnh ký ban hành chưa chặt chẽ...

Nguyên nhân chủ yếu do cấp trên triển khai cùng lúc nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, trong khi đó hạn thời gian phải tuyên truyền đến cán bộ đảng viên, do đó ảnh hưởng đến chất lượng quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết; một số đảng viên, nhất là đảng viên mới còn ngại, chưa mạnh dạn phát biểu tại các buổi sinh hoạt, các cuộc họp của Chi bộ; một số đồng chí cán bộ, đảng viên bận công tác chuyên môn, thường xuyên phải đi công tác nên việc cập nhật các văn bản, thông tin chỉ đạo của chi bộ chưa kịp thời nên chưa tham gia ý kiến vào nội dung theo yêu cầu của Chi bộ.

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, Chi bộ xác định tiếp tục làm tốt công tác truyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới công tác tuyên truyền, nhất là quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các kế hoạch, chương trình hành động, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí Thư khóa XII về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ theo quy định; đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt; tổ chức sinh hoạt Chi bộ chuyên đề theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó tổ chức giám sát chuyên đề đối với 01 đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc và phục vụ, trong đó tham mưu phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công kỳ họp thứ năm, thứ sáu HĐND tỉnh; các phiên họp thường kỳ hàng tháng; các cuộc giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham mưu phục vụ Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND 2 cấp tỉnh, huyện lần thứ ba tại huyện Tam Đường và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Chi bộ đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh”.

Đảng viên Nguyễn Bảo Đông tham luận về xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh, có chất lượng cao, số lượng phù hợp

Với chuyên đề trên, tại buổi sinh hoạt, Chi bộ đã có 05 tham luận về các nội dung: Xây dựng đội ngũ đảng viên vững mạnh, có chất lượng cao, số lượng phù hợp; phải triệt để thực hành dân chủ, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình để xây dựng Chi hộ trong sạch, vững mạnh; duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong xây dựng Chi bộ; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong xây dựng Chi bộ, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực.

Thông qua sinh hoạt chuyên đề đã làm cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, đảng viên mới kết nạp nhận thức sâu sắc về vai trò của cá nhân trong xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh mà trước hết là phát huy tinh thần phê và tự phê, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn làm cho Đảng mạnh thì phải mở rộng dân chủ”, phát huy tự phê bình và phê bình, vì “Tự phê bình và phê bình sẽ giúp cho Đảng ta mạnh và ngày càng thêm mạnh. Nhờ đó chúng ta sửa chữa khuyết điểm”. Đảng viên cũng nhận thức được tinh thần tự phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân để góp phần nâng cao chất lượng đảng viên, làm cho Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Ngoài ra, mỗi thành viên trong Cấp ủy Chi bộ còn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân trong xây dựng Chi bộ, trong đó cần thực hiện tốt việc duy trì, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt Chi bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để từ đó có biện pháp uốn nắn, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm của đảng viên (nếu có)./.

 

                                                                                   Tin, ảnh: Nguyễn Thủy

Tin liên quan

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt thường kỳ tháng 11 năm 2018(07/12/2018 3:32:53 CH)

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII(27/11/2018 9:14:59 CH)

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt thường kỳ tháng 11 năm 2018(10/11/2018 4:22:36 CH)

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt thường kỳ tháng 9 và sinh hoạt, học tập chuyên đề “Phong cách nêu gương; phong cách cách mạng, khoa học, năng động và sáng tạo” theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh(08/10/2018 11:14:33 CH)

“Vui tết trung thu” và trao thưởng học tập năm học 2017- 2018(25/09/2018 3:01:56 CH)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tám(04/12/2018 3:01:23 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(11/12/2018 4:02:07 CH)

Phiên thảo luận tại tổ, kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV (10/12/2018 11:56:09 SA)

Chất vấn tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khóa XIV(12/12/2018 10:34:05 SA)

Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 2021(09/12/2018 10:04:18 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này