Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Văn phòng HĐND tỉnh

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)
(Ngày đăng :02/02/2018 8:09:42 SA)


Sáng ngày 26 tháng 01 năm 2018, Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) cho các Đảng viên, công chức, người lao động Văn phòng. 

Tại hội nghị, đồng chí Đào Xuân Huyên, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Phó Bí thư Chi bộ truyền đạt những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Các nghị quyết ban hành tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách, lâu dài, nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết, đã giúp cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động của Văn phòng HĐND tỉnh nắm vững được những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, đặc biệt là những nội dung có liên quan trực tiếp đến công tác tham mưu, giúp việc của Văn phòng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; trang bị kiến thức lý luận để vận dụng một cách sáng tạo các đường lối, chủ trương của Đảng vào trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phòng Thông tin – Dân nguyện

Tin liên quan

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt thường kỳ tháng 11 năm 2018(07/12/2018 3:32:53 CH)

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII(27/11/2018 9:14:59 CH)

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt thường kỳ tháng 11 năm 2018(10/11/2018 4:22:36 CH)

Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh sinh hoạt thường kỳ tháng 9 và sinh hoạt, học tập chuyên đề “Phong cách nêu gương; phong cách cách mạng, khoa học, năng động và sáng tạo” theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh(08/10/2018 11:14:33 CH)

“Vui tết trung thu” và trao thưởng học tập năm học 2017- 2018(25/09/2018 3:01:56 CH)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tám(04/12/2018 3:01:23 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(11/12/2018 4:02:07 CH)

Phiên thảo luận tại tổ, kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV (10/12/2018 11:56:09 SA)

Chất vấn tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khóa XIV(12/12/2018 10:34:05 SA)

Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 2021(09/12/2018 10:04:18 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này