Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh sinh hoạt Tổ trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh
(Ngày đăng :11/12/2017 10:18:46 SA)


Quang cảnh họp tổ của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Tân Uyên

Trước phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV, sáng ngày 05/12/2017, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành sinh hoạt tổ.

Nội dung họp tổ tập trung vào: Kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của tổ đại biểu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; xem xét, kiến nghị và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh và tổ đại biểu HĐND tỉnh trong thời gian tới; nghiên cứu các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp và các báo cáo thẩm tra, báo cáo tổng hợp các vấn đề khác nhau giữa báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết của các cơ quan trình và ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Theo đánh giá của các tổ: Năm 2017, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Tổ và đại biểu HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật và phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước nhân dân và cử tri; chủ động xây dựng chương trình và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra; tích cực tham gia các hoạt động tại các kỳ họp, hội nghị do HĐND, Thường trực HĐND tổ chức và tổ chức họp tổ theo quy định; thường xuyên gắn bó, liên hệ mật thiết với cử tri, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các các cuộc tiếp xúc cử tri; trách nhiệm trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; từng bước triển khai thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra khi vận động bầu cử… Trên cơ sở đó, đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017.

(Quang cảnh họp tổ của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Tam Đường)

Các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới như: Việc tổ chức họp tổ đại biểu định kỳ hàng quý ở một số tổ chưa được duy trì thường xuyên. Một số đại biểu do nhiều nguyên nhân khác nhau nên chưa tham gia đầy đủ các cuộc họp tổ, tiếp xúc cử tri theo quy định. Về phương hướng hoạt động năm 2018, các tổ đại biểu xác định: Tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND tỉnh; tích cực nghiên cứu, thảo luận tham gia ý kiến vào các nội dung của kỳ họp trong các buổi thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường; thực hiện quyền chất vấn tại các kỳ họp; phối hợp xây dựng lịch tiếp xúc cử tri và tổ chức cho các đại biểu trong tổ tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND tỉnh; duy trì nghiêm túc việc tổ chức họp tổ theo quy định.

Bên cạnh, việc kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của tổ đại biểu năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, các tổ cũng dành nhiều thời gian thảo luận về các nội dung đại biểu trong tổ dự kiến đăng ký thảo luận tại tổ, tại hội trường và chất vấn tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh.

Theo lịch làm việc buổi chiều, các tổ đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh (kỳ họp được tiến hành từ ngày 06/12/2017 đến ngày 08/12/2017./.

TTDN

Tin liên quan

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh sinh hoạt Tổ trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh(08/12/2018 8:05:30 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh tại huyện Than Uyên(12/01/2018 3:25:33 CH)

Các Tổ đại biểu HĐND tỉnh sinh hoạt Tổ trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh(05/12/2017 3:44:34 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh(18/10/2017 3:48:19 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh: Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm tại huyện Than Uyên(08/08/2017 1:48:02 CH)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tám(04/12/2018 3:01:23 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(11/12/2018 4:02:07 CH)

Phiên thảo luận tại tổ, kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV (10/12/2018 11:56:09 SA)

Chất vấn tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khóa XIV(12/12/2018 10:34:05 SA)

Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 2021(09/12/2018 10:04:18 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này