Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Thường trực HĐND tỉnh

Phiên họp tháng 11 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh
(Ngày đăng :01/12/2017 3:24:04 CH)


Ngày 27 tháng 11 năm 2017, phiên họp Thường trực HĐND tỉnh đã được tổ chức. Nội dung phiên họp tập trung vào đánh giá kết quả hoạt động tháng 11, nhiệm vụ tháng 12 năm 2017 của Thường trực HĐND tỉnh; bàn, cho ý kiến vào một số dự thảo báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh; nghe Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp, các Ban HĐND tỉnh báo cáo tình hình thẩm tra văn bản trình kỳ họp. Trên cơ sở đó, có định hướng, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả. Lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo tình hình hoạt động tháng 11, nhiệm vụ tháng 12, các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo. Trong tháng 11, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh trong tháng tập trung vào chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh; chỉ đạo các Ban nghiên cứu, tổ chức thẩm tra các văn bản trình kỳ họp; phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tiếp nhận, đôn đốc theo dõi việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Các Ban HĐND tỉnh tập trung phối hợp tổ chức triển khai thực hiện tốt hoạt động khảo sát, giám sát theo kế hoạch bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Về nhiệm vụ tháng 12, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thành công kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh; phối hợp với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua, nhất là các nghị quyết thông qua tại kỳ họp thứ sáu;  xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp.

Đối với báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; báo cáo và dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV. Đây là các văn bản Thường trực HĐND tỉnh dự kiến trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu chỉnh sửa bố cục báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho phù hợp; nhất trí không trình kỳ họp dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV do báo cáo kết quả giám sát đã rõ những việc đã làm, những việc còn vướng mắc và nguyên nhân, hướng giải quyết của UBND tỉnh và các đơn vị liên quan.

(Đồng chí Nguyễn Xuân Thức - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại phiên họp)

Tại phiên họp, Văn phòng HĐND tỉnh đã báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp, các Ban HĐND tỉnh báo cáo tình hình thẩm tra văn bản trình kỳ họp. Nhìn chung, công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp được Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện chu đáo, đúng quy định; hoạt động thẩm tra của các Ban đúng tiến độ. Tính đến ngày 27/11, hầu hết các văn bản do UBND tỉnh và các cơ quan chức năng trình kỳ họp đã được gửi đến Văn phòng HĐND tỉnh; các Ban: Văn hóa - Xã hội, Dân tộc, Pháp chế đã hoàn thành phiên họp thẩm tra theo quy định. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sẽ tiến hành họp thẩm tra vào ngày 28/11/2017.

Kết luận phiên họp, đồng chí Vũ Văn Hoàn - Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả của ủy viên TT.HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh đã tích cực nghiên cứu chuẩn bị kì họp thứ sáu HĐND tỉnh. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả kỳ họp, đồng chí đề nghị các ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh phát huy kết quả đã đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm; tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; đề nghị các Ban HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra theo kế hoạch đã phân công; đề xuất nội dung cần tập trung thảo luận tại hội trường; tại buổi sinh hoạt Tổ đại biểu đề nghị thành viên trong Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh truyền đạt tinh thần, chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh về tổ chức kỳ họp để các đại biểu nắm được. Đối với Văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí đề nghị Văn phòng sớm hoàn thiện các văn bản trình kỳ họp; chuẩn bị tốt các tài liệu liên quan, cung cấp thông tin cho báo chí; tổng hợp các nội dung khác nhau giữa báo cáo thẩm tra với báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình để sớm chuyển cho UBND tỉnh xem xét, giải trình tại kỳ họp; chuẩn bị tốt các điều kiện, phương tiện để phục vụ tốt, thành công kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh./.

TTDN

Tin liên quan

Họp thông qua kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016(22/10/2018 2:45:58 CH)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021(06/10/2018 8:33:32 SA)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2018(28/09/2018 3:10:46 CH)

Đoàn đại biểu của Thường trực HĐND tỉnh dự Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ năm tại tỉnh Sơn La(14/09/2018 4:38:00 CH)

Phiên họp tháng 8 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh(29/08/2018 11:23:03 SA)

Tin mới nhất

Họp thông qua kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016(22/10/2018 2:45:58 CH)

Lịch tiếp công dân tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch HĐND tỉnh(18/10/2018 5:08:32 CH)

Chương trình công tác tháng 10 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh(18/10/2018 4:59:59 CH)

Chương trình công tác tháng 9 năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh(18/10/2018 4:54:25 CH)

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH GIÁM SÁT TẠI SỞ TƯ PHÁP(15/10/2018 2:58:42 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này