Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Thường trực HĐND tỉnh

Họp báo về kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV
(Ngày đăng :30/11/2017 4:45:32 CH)


Quang cảnh buổi họp báo

Chiều ngày 24/11/2017, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo để thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Đoàn Đức Long, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo chương trình, kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian 3 ngày (từ ngày 06/12/2017 đến ngày 08/12/2017) tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 25 báo cáo, 20 tờ trình, dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã  hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, ngân sách và kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; xem xét các báo cáo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, các cơ quan tư pháp; xem xét thông qua 20 nghị quyết, trong đó 07 nghị quyết chuyên đề về phát triển các ngành, lĩnh vực và quy định các mức chi cho các hoạt động quan trọng khác như: Chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo; chi công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; chi và hỗ trợ thực hiện các nội dung dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020. Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm, bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại buổi họp báo, phóng viên báo chí đã đặt câu hỏi về một số nội dung liên quan đến việc tổ chức kỳ họp như: Những điểm mới của kỳ họp; nội dung trọng tâm của kỳ họp; về nội dung kỳ họp lần này sẽ thông qua chương trình phát triển đô thị vậy có giải quyết được các vấn đề vướng mắc, sai phạm như: lấn chiếm hành lang, vỉa hè, việc chăn thả gia súc, gia cầm?; về bố trí thời gian thảo luận tại hội trường đã phù hợp chưa?...

PV Nguyễn Thanh Vân, Đài PT-TH tỉnh đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, đồng chí Đoàn Đức Long cho biết, phát huy những kết quả đạt được của các kỳ họp trước, kỳ họp lần này HĐND tỉnh tiếp tục có những đổi mới như: Thành phần tham dự kỳ họp, tiếp tục chỉ mời tham dự những đại biểu liên quan đến nội dung kỳ họp; cử tri trên toàn tỉnh có thể theo dõi nội dung kỳ họp qua truyền hình trực tiếp trên Đài PT - TH tỉnh; đây là kỳ họp cuối năm, có nhiều nội dung quan trọng, do đó để nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh nghiên cứu văn bản nghị quyết sớm, để chủ động trong công tác thẩm tra; ngoài ra, một trong những điểm mới nổi bật của kỳ họp lần này đó là toàn bộ nội dung kỳ họp sẽ được trình bày rút gọn tại hội trường, không trình bày toàn văn, như vậy sẽ dành được nhiều thời gian cho đại biểu thảo luận, bàn bạc và thống nhất, quyết định các vấn đề quan trọng tại kỳ họp. Trả lời câu hỏi về nội dung trọng tâm của kỳ họp, đồng chí Đoàn Đức Long cho biết, các nội dung của kỳ họp đều rất quan trọng, trong đó tập trung vào việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017; nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2018; về tình hình thực hiện vốn đầu tư ngân sách nhà nước và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Ngoài ra còn xem xét, thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác.

Trả lời câu hỏi về chương trình phát triển đô thị sẽ được thông qua tại kỳ họp, vậy có giải quyết được các vấn đề vướng mắc, sai phạm như: lấn chiếm hành lang, vỉa hè, việc chăn thả gia súc, gia cầm hay không? Đồng chí Đoàn Đức Long cho biết, chương trình phát triển đô thị lần này thông qua kỳ họp chủ yếu phấn đấu để hoàn thành đầy đủ các tiêu chí khi Thành phố Lai Châu lên đô thị loại III năm 2013; tiếp đến phát triển để đảm bảo đạt tiêu chí đô thị loại II trong giai đoạn 2020 – 2025; phát triển thêm một số đô thị ở các huyện đạt loại 4, loại 5; về việc giải quyết các vấn đề như lấn chiếm vỉa hè, thả rông gia súc, gia cầm, hiện nay Thành phố đang tích cực giải quyết vấn đề này, đề nghị cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm các quy định nhằm đảm bảo nếp sống văn minh, đô thị.

Trả lời câu hỏi về việc bố trí thời gian thảo luận tại hội trường, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, việc bố trí thời gian gần ½ ngày cho thảo luận tại hội trường và chất vấn là hợp lý, vì các nội dung kỳ họp đã được chuẩn bị kỹ, đại biểu có thời gian nghiên cứu và đã tiến hành thảo luận tại tổ, chỉ những vấn đề lớn, quan trọng và còn có ý kiến khác nhau khi thảo luận tại tổ mới đưa ra thảo luận tại hội trường.

Các phóng viên nêu câu hỏi đều đồng tình, nhất trí cao với nội dung trả lời của đồng chí chủ trì buổi họp báo.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đoàn Đức Long cảm ơn sự quan tâm, trách nhiệm, gắn bó, đồng hành của các phóng viên báo chí của Trung ương, địa phương đã kịp thời tuyên truyền, phản ánh về các hoạt động, các vấn đề về hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh; những nội dung liên quan đến việc thực hiện nghị quyết của HĐND; những vấn đề vướng mắc từ cơ sở, từ đó để HĐND có những quyết sách phù hợp. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các hoạt động trước, trong và sau kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh; nội dung tuyên truyền đảm bảo thiết thực về kỳ họp, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến các nghị quyết sẽ trình tại kỳ họp để đại biểu có thêm thông tin phục vụ nghiên cứu, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng tại kỳ họp./.

TT-DN

Tin liên quan

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2018(27/11/2018 2:32:22 CH)

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo về kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khoá XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021(27/11/2018 10:29:11 CH)

Đồng chí Bùi Từ Thiện - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh tại huyện Than Uyên (08/11/2018 3:02:50 CH)

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10/2018(23/10/2018 8:33:01 SA)

Họp thông qua kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016(22/10/2018 2:45:58 CH)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ tám(04/12/2018 3:01:23 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ tám Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV(11/12/2018 4:02:07 CH)

Phiên thảo luận tại tổ, kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV (10/12/2018 11:56:09 SA)

Chất vấn tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khóa XIV(12/12/2018 10:34:05 SA)

Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 2021(09/12/2018 10:04:18 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này