Trang chủ Kiến nghị và trả lời kiến nghị của cử tri

Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, khóa XIV
(Ngày đăng :18/01/2018 9:14:43 SA)

Trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, khóa XIV, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri để thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh; thu thập ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị đã được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp chuyển đến UBND tỉnh. Tại kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết và trả lời (Báo cáo số 337/BC-UBND ngày 30/11/2017). Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng tải nội dung trả lời như sau:

I. KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH

1. Lĩnh vực kinh tế

1.1. Nông - lâm nghiệp

- Cử tri xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn các xã diện tích cây Cao su tiểu điền cho khai thác khá lớn, tuy nhiên sản phẩm khai thác được không có thị trường tiêu thụ, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu có hướng giải quyết bao tiêu sản phẩm mủ cao su cho Nhân dân.

Trả lời: Hiện tại, Nông trường cao su Phong Thổ đang thực hiện khai thác mủ cao su tại các xã Hoang Thèn, Khổng Lào, Mường So. Để tiêu thụ sản phẩm mủ cao su tiểu điền của Nhân dân trên địa bàn huyện Phong Thổ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Phong Thổ thống nhất với Công ty Cổ phần cao su Lai Châu để tổ chức thu mua sản phẩm cho Nhân dân nếu như Nhân dân có nhu cầu bán mủ cho Công ty. Hiện tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đang xây dựng đơn giá để niêm yết và thu mua sản phẩm mủ cao su tiểu điền của Nhân dân trên địa bàn.

- Cử tri huyện Mường Tè:

+ Cử tri xã Mường Tè kiến nghị: UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH MTV Quản lý Thủy nông Lai Châu tăng mức hỗ trợ cho Tổ quản lý và vận hành 02 thủy lợi (Nậm Ma Nọi và Cầu Máng) tưới cho trên 70 ha. Vì hiện nay mới chỉ hỗ trợ cho tổ 6 triệu đồng/1 năm, để duy trì hoạt động của Tổ quản lý vận hành công trình thủy lợi thì các hộ gia đình phải đóng góp thêm nhưng do điều kiện Nhân dân còn khó khăn nên rất khó huy động.

Trả lời: Hiện tại Công ty TNHH MTV Quản lý Thủy nông Lai Châu đang quản lý 3 công trình thủy lợi trên địa bàn xã. Hàng năm đang hợp đồng giao khoán cho 3 cá nhân địa phương quản lý, mức chi trả là 21 triệu đồng/năm. Không phải giao khoán cho Tổ quản lý với tổng kinh phí 6 triệu/1 năm như kiến nghị của cử tri. Công ty giao khoán dựa vào quy mô của công trình, mức độ phức tạp trong công tác vận hành. Theo Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 cho đến nay mức miễn và cấp bù thủy lợi phí hàng năm chưa có điều chỉnh. Với mức cấp bù như hiện nay ngoài việc quản lý, vận hành để đảm bảo công trình hoạt động bình thường công tác nạo vét, duy tu, sửa chữa thường xuyên hàng năm nguồn kinh phí trên không đủ. Về phía Công ty hàng năm  báo cáo UBND tỉnh hỗ trợ  kinh phí để sửa chữa công trình thì mới đảm bảo cấp nước. Do vậy khi có sự điều chỉnh mức cấp bù thuỷ lợi phí theo quy định tại Nghị định 67/2012/NĐ-CP Công ty sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

+ Cử tri xã Tá Bạ kiến nghị: UBND tỉnh xem xét có kế hoạch hỗ trợ gạo cho các hộ nghèo bị mất mùa do chuột phá hoại và lúa ruộng, lúa nương không năng suất nên Nhân dân gặp nhiều khó khăn trong việc đảm bảo đời sống.

Trả lời: Theo báo cáo của UBND huyện Mường Tè, Căn cứ đề nghị của UBND các xã (trong đó có xã Tá Bạ), sau khi giao cho các cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền các xã kiểm tra, rà soát thực tế; ngày 29/5/2017, UBND huyện Mường Tè đã ban hành Quyết định số 539A/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ cứu đói đột xuất cho hộ nghèo thiếu lương thực do bị mất mùa năm 2017 (từ nguồn đảm bảo xã hội) và thực hiện hỗ trợ 4.470 kg cho 149 hộ, 289 khẩu của xã Tá Bạ do bị mất mùa năm 2017 theo quy định.

- Cử tri huyện Tam Đường:

+ Cử tri xã Bản Thèn Sin 1, xã Thèn Sin kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Lai Châu xem xét sửa chữa, nâng cấp tuyến mương Thèn Sin 1- xã Thèn Sin đã được làm từ lâu, hiện nay một số đoạn bị xuống cấp, nước rò rỉ chảy ra đường dân sinh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của một số hộ dân.

Trả lời: Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Lai Châu đã kiểm tra và lập Biên bản làm việc với UBND xã ngày 01/11/2017 về nội dung trên. Thực tế đoạn kênh trên đã được Công ty sửa chữa năm 2013, hiện tại trên taluy dương tuyến kênh có ao cá của dân cách bờ kênh 1m và mực nước trong ao cao hơn bờ kênh khoảng 1,5m nên nước từ ao thấm và chẩy ngầm dưới đáy tuyến kênh ra đường chứ không phải do tuyến kênh rò rỉ ra.

+ Cử tri bản Chu Va 6, xã Sơn Bình kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Lai Châu có phương án điều tiết nguồn nước chảy từ mương thoát nước trên trục đường Quốc lộ 32 vào khu vực mố cầu bản Chu Va 6, xã Sơn Bình, vì hiện nay nước chảy thẳng vào mố cầu cuốn theo nhiều đất đá chảy xuống làm hỏng mố cầu.

Trả lời: Công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông Lai Châu đã kiểm tra và lập Biên bản làm việc với UBND xã ngày 22/11/2017 về nội dung trên. Thực tế mương thoát nước trục đường 32 là rãnh thoát nước mặt dọc đường quốc lộ 4D chứ không phải kênh thủy lợi Chu va 12.2 do Công ty đang quản lý; Nguyên nhân của tình trạng trên là do rãnh dọc đường 4D không thoát kịp nước mưa cuốn theo đất đá từ khe tụ thủy gây dồn ứ ngay tại rãnh dọc tràn lên mặt đường. UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải kiểm tra để khắc phục.

- Cử tri xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan quản lý thị trường tỉnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán phân bón hóa học trên địa bàn, hiện nay một số hộ dân mua phân bón tại xã Mường So mua phải phân bón giả, kém chất lượng ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.

Trả lời: UBND tỉnh tiếp thu kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên hiện nay theo chỉ đạo của Chính phủ, nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón được chuyển giao từ Bộ Công Thương sang Bộ Nông nghiệp và PTNT; theo đó ngày 17/11/2017 UBND tỉnh đã có Công văn số 2137/UBND-NLN về việc bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón, trong đó đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp nhận nhiệm vụ và tổ chức triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Để đảm bảo công tác quản lý về phân bón trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phong Thổ chủ động chỉ đạo phòng chức năng thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phân bón trên địa bàn thuộc thẩm quyền theo quy định.

1.2. Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ

- Cử tri xã Mù Cả, Tá Bạ, huyện Mường Tè kiến nghị: UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo các ngành liên quan sớm đầu tư đường điện quốc gia cho Nhân dân bản Mò Xu, xã Mù Cả và các bản Vạ Pù, Nhóm Pố, Là Si, xã Tá Bạ để Nhân dân các bản có điện sinh hoạt và sản xuất.

Trả lời: Dự án cấp điện cho bản Mò Xu, xã Mù Cả và các bản Vạ Pù, Nhóm Pố, Là Si, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè đã được Bộ Công Thương phê duyệt danh mục và quy mô đầu tư tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 giai đoạn 2015 - 2020, Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, điều hành dự án là Công ty Điện lực Lai Châu. Tuy nhiên, dự án chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn và chưa được bố trí vốn giai đoạn 2016 - 2020. Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan xem xét, bổ sung vào kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn tới.

- Cử tri huyện Sìn Hồ:

+ Cử tri các bản thuộc các xã Ma Quai, Phăng Xô Lin, Phìn Hồ, Nậm Tăm, Pa Tần kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng sớm kéo điện cho bản Nậm Mạ Thái, xã Ma Quai; bản Nậm Lúc 1, 2, xã Phăng Xô Lin; nhóm Nậm Pậy, bản Tà Ghênh, xã Phìn Hồ; bản Nà Tăm 3, xã Nậm Tăm và đóng điện cho các bản Nậm Tần Mông và các bản khu vực biên giới xã Pa Tần để Nhân dân ổn định đời sống và sản xuất.

Trả lời: Bản Nậm Mạ Thái, xã Ma Quai đã được cấp điện Quốc gia năm 2010 lưới từ dự án Năng lượng nông thôn II đợt 4.

Dự án cấp điện cho các bản Nậm Lúc 1, Nậm Lúc 2, xã Phăng Xô Lin; bản Nậm Tăm 3, xã Nậm Tăm đã được Bộ Công Thương phê duyệt danh mục và quy mô đầu tư tại Quyết định số 6739/QĐ-BCT ngày 18/9/2013, Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, điều hành dự án là Công ty Điện lực Lai Châu. Hiện tại, nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí hàng năm cho dự án còn hạn chế, cụ thể năm 2017 là 17 tỷ đồng, lũy kế đến hết năm 2017 là 164,2/326,6 tỷ đồng tương ứng với 50,3% tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương cân đối cho dự án. Vì vậy, ngày 20/4/2017 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1365/QĐ-BCT giãn tiến độ thực hiện dự án từ giai đoạn 2013-2016 thành giai đoạn 2013-2020. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo tiến độ cấp vốn của dự án.

Dự án cấp điện cho nhóm Nậm Pậy, bản Tà Ghênh, xã Phìn Hồ đã được Bộ Công Thương phê duyệt danh mục và quy mô đầu tư tại Quyết định số 4295/QĐ-BCT ngày 28/10/2016 giai đoạn 2015 - 2020, Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, điều hành dự án là Công ty Điện lực Lai Châu. Tuy nhiên, dự án chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn và chưa được bố trí vốn giai đoạn 2016 - 2020. Trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị Bộ Kế hoạch - Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan xem xét, bổ sung vào kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn tới.

Về đề nghị đóng điện cho bản Nậm Tần Mông và các bản khu vực biên giới xã Pa Tần để Nhân dân ổn định đời sống và sản xuất: Xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ có 14 bản, trong đó 10 bản được sử dụng lưới điện Quốc gia, còn 04 bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia. Dự án cấp điện cho 04 bản chưa được sử dụng điện lưới Quốc gia gồm: Bản Nậm Tần Xá, Nậm Sảo, Nậm Tần Mông 1, Nậm Tần Mông 2 đã được Bộ Công Thương phê duyệt danh mục và quy mô đầu tư tại Quyết định số 6739/QĐ-BCT ngày 18/9/2013, Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, điều hành dự án là Công ty Điện lực Lai Châu. Hiện tại, nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí hàng năm cho dự án còn hạn chế nên ngày 20/4/2017 Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1365/QĐ-BCT giãn tiến độ thực hiện dự án từ giai đoạn 2013-2016 thành giai đoạn 2013-2020. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện theo tiến độ cấp vốn của dự án.

+ Cử tri bản Nậm Mạ Thái, xã Ma Quai kiến nghị: Công ty Điện lực Lai Châu đã triển khai chôn cột điện từ năm 2015 nhưng đến nay chưa chi trả tiền đền bù cho dân, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Điện lực Lai Châu sớm chi trả đền bù cho nhân dân.

Trả lời: Dự án cấp điện cho bản Nậm Mạ Thái, xã Ma Quai đã được Bộ Công Thương phê duyệt danh mục và quy mô đầu tư tại Quyết định số 6739/QĐ-BCT ngày 18/9/2013, Chủ đầu tư là Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, điều hành dự án là Công ty Điện lực Lai Châu. Việc triển khai đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Điện lực Lai Châu đang phối hợp với Trung tâm Quỹ đất huyện Sìn Hồ xây dựng phương án đền bù, hỗ trợ cho Nhân dân. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Sìn Hồ sớm phê duyệt phương án đền bù và phối hợp với Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện chi trả tiền đền bù cho các hộ dân theo đúng quy định.

1.3. Tài nguyên và Môi trường

- Cử tri huyện Phong Thổ:

+ Cử tri xã Mường So kiến nghị: Hiện nay trên tuyến đường liên xã Mường So - Thèn Sin công nhân duy tu bảo dưỡng đường phun thuốc trừ cỏ hành lang đường giao thông đoạn qua khu dân cư gây ảnh hưởng đến nguồn nước và việc chăn nuôi của các hộ dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo sở Giao thông vận tải cấm phun thuốc trừ cỏ hành lang đường giao thông để đảm bảo vệ sinh môi trường cho Nhân dân.

Trả lời: Trước tình trạng lạm dụng thuốc diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp và trong duy tu bảo dưỡng đường bộ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người và vật nuôi, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 13/10/2016 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh, theo đó yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị hoạt động duy tu bảo dưỡng đường bộ tuyệt đối không sử dụng các thuốc hóa học, thuốc diệt cỏ thay thế việc cắt cỏ trong quá trình duy tu, bảo dưỡng đường bộ, qua đó hạn chế được việc lạm dụng sử dụng các thuốc hóa học, thuốc diệt cỏ trên địa bàn tỉnh.

Hiện nay Sở đã ký kết hợp đồng đặt hàng với nhà thầu là Công ty Cổ phần Tân Phong thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Đường San Thàng - Thèn Sin - Bản Mấn - Mường So, thời gian thực hiện từ ngày 01/6/2017 đến 31/12/2017. Qua báo cáo của Sở Giao thông Vận tải, sau khi đi kiểm tra thực tế hiện trường trên đoạn tuyến Km26-Km28 qua khu dân cư thuộc bản Huổi Én, Huổi Bảo, xã Mường So có tình trạng nhà thầu sử dụng thuốc diệt cỏ ở một số vị trí hai bên lề đường như phản ánh của cử tri. Hành vi này không tuân thủ quy định trong công tác bảo dưỡng thường xuyên của ngành giao thông, Sở Giao thông Vận tải đã tiến hành lập biên bản vi phạm trừ điểm chất lượng và kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên Quý IV/2017 của nhà thầu và nghiêm cấm nhà thầu sử dụng thuốc diệt cỏ trong quá trình duy tu, bảo dưỡng tuyến đường. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải kiểm tra các nhà thầu được giao thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường, trường hợp phát hiện sử dụng thuốc diệt cỏ sẽ yêu cầu Sở Giao thông Vận tải chấm dứt hợp đồng với đơn vị và xử lý theo quy định.

+ Cử tri xã Khổng Lào kiến nghị: Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các thôn, bản hiện nay đang gặp khó khăn, nhất là trong chăn nuôi gia súc, đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ cho Nhân dân làm Bioga để tận dụng chất thải chăn nuôi làm chất đốt và đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trả lời: Ngày 04/9/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020 trong đó có nội dung hỗ trợ về xử lý chất thải chăn nuôi.

UBND huyện Phong Thổ có trách nhiệm phổ biến chính sách, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện các thủ tục để được hỗ trợ theo quy định; căn cứ nhu cầu hỗ trợ của các hộ dân trên địa bàn, cân đối, lồng ghép các nguồn kinh phí hỗ trợ các hộ chăn nuôi theo chính sách.

1.4. Giao thông - Vận tải

- Cử tri xã Mường Cang, huyện Than Uyên kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo sở Giao thông vận tải kiểm tra kỹ thuật và có kế hoạch nâng cấp mở rộng cống ngang, dọc Quốc lộ 32 trước cổng UBND xã Mường Cang, hiện nay cống không đảm bảo thoát nước, khi mưa nước tràn ra đường gây mất an toàn cho người đi lại (nội dung này cử tri đã kiến nghị, UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 21/10/2016: Đã được sở Giao thông vận tải đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2017 và được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đồng ý triển khai vào đầu năm 2017). Tuy nhiên, đến nay đã sắp hết năm 2017, nội dung cử tri kiến nghị chưa được giải quyết.

Trả lời: Qua kiểm tra cống bản Km 342 + 400 vẫn đảm bảo thoát nước, tuy nhiên phần rãnh hộp phía hạ lưu cống hẹp, kết hợp với việc người dân đóng cửa phía thượng lưu cống để lấy nước, đặc biệt vào mùa mưa lưu lượng nước lớn nhưng không thực hiện mở cửa để điều tiết nước, dẫn đến nước chảy tràn mặt đường. Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý đường bộ 3 nạo vét cống, rãnh thoát và sửa chữa mở rộng đoạn rãnh thoát phía hạ lưu cống để đảm bảo thoát nước, thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 31/12/2017.

- Cử tri huyện Mường Tè:

+ Cử tri xã Mù Cả kiến nghị: UBND tỉnh xem xét ưu tiên, sớm đầu tư nâng cấp đoạn đường từ km42 đến bản Pắc Ma (đường Thị trấn Mường Tè - Pắc Ma), hiện đoạn đường này vẫn là đường đất hoặc cấp phối nhưng đã xuống cấp, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được cải tạo, nâng cấp nên Nhân dân đi lại gặp nhiều khó khăn.

Trả lời: Tuyến đường Mường Tè - Pắc Ma (nay là QL4H) hiện do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ủy quyền cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu quản lý. Đoạn tuyến Km42 - Km49 được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng Sửa chữa nền, mặt đường và các công trình trên tuyến (tại Quyết định số 1206/QĐ-TCĐBVN ngày 07/4/2017). Sở Giao thông Vận tải đã hoàn thành bước lập dự án đầu tư, trình Tổng cục Đường bộ Việt nam phê duyệt để triển khai các bước tiếp theo của dự án, nhưng do chưa có kế hoạch chi của Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương nên Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa phê duyệt. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Đường bộ Việt Nam để sớm hoàn thiện các thủ tục để triển khai thi công vào cuối Quý I/2018.

+ Cử tri xã Tá Bạ kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm ưu tiên, sớm đầu tư, nâng cấp đoạn đường từ Trung tâm xã Tá Bạ đi các bản La Pê I, La Pê II, bản Vạ Pù, Nhóm Pố, Ló Mé, Là Xi để nhân dân đi lại thuận lợi. Hiện các tuyến đường này đã được đầu tư mở nền thông tuyến nhưng sau các trận mưa là bị sạt lở, nước cuốn trôi các cầu, cống tạm không đi lại được.

Trả lời: Việc đầu tư nâng cấp tuyến đường từ trung tâm xã Tá Bạ đi các bản là thực sự cần thiết, tuy nhiên trong giai đoạn hiện nay, nguồn vốn đầu tư công hạn hẹp, trong khi phải thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác. UBND tỉnh xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo các sở, ngành chức năng nghiên cứu, tham mưu để đầu tư dự án trong thời gian thích hợp, đảm bảo cân đối được nguồn vốn. Trước mắt, UBND huyện Mường Tè chỉ đạo các phòng, ban liên quan kiểm tra thực địa, có phương án xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo đi lại cho người dân trong vùng.

- Cử tri xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ kiến nghị: Trên Quốc lộ 4D đoạn qua xã Lản Nhì Thàng có nhiều điểm giao nhau với đường ưu tiên và các điểm trường học có đông người tham gia giao thông, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn đặt các biển báo hiệu, biển cảnh báo tránh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trả lời: Theo báo cáo, Sở Giao thông Vận tải đã kiểm tra và chỉ đạo Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý Đường bộ 3 cắm bổ sung biển báo, hoàn thành xong trước ngày 31/12/2017.

- Cử tri xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ kiến nghị: UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường tỉnh lộ 128, đoạn từ xã Hồng Thu về thị trấn Sìn Hồ để Nhân dân đi lại thuận tiện.

Trả lời: Dự án Đường thị xã Lai Châu - thị trấn Sìn Hồ được phê duyệt tại Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 17/10/2011, hiện do Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư với tổng chiều dài 60km, đến nay đã nghiệm thu đưa vào sử dụng được 44km. Ngày 06/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1399/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư gói thầu số 15 (Km44-Km52), hiện nay Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Sìn Hồ thực hiện chi trả tiền đền bù cho các hộ dân, đồng thời đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo kế hoạch vốn giao hàng nằm. UBND tỉnh sẽ xem xét, cân đối các nguồn lực khác của tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, sớm đưa dự án vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả của dự án.

- Cử tri Tổ 23, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu kiến nghị: UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tiếp tục triển khai hoàn thành nốt tuyến đường Võ Văn Kiệt nối với đường Phạm Văn Đồng và Trần Huy Liệu, đoạn đường này thuộc dự án khu tái định cư số 1 tách từ dự án TĐC thủy điện Sơn La.

Trả lời: Dự án khu tái định cư số 1 tách từ dự án TĐC thủy điện Sơn La đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đang trình phê duyệt quyết toán dự án, trong đó không có đoạn nối đường Võ Văn Kiệt với đường Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên đoạn tuyến này thuộc quy hoạch chung xây dựng đô thị thành phố Lai Châu. UBND tỉnh xin tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan xem xét, cân đối nguồn vốn để đầu tư tuyến đường trong thời gian thích hợp.

1.5. Quy hoạch, đầu tư xây dựng - đền bù, hỗ trợ tái định cư

- Cử tri thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên kiến nghị: Từ năm 2010 UBND tỉnh đã cấp đất tại khu 7B cho Hợp tác xã Xuân Thủy để làm nhà ở cho công nhân nhà máy gạch, đến nay đã 7 năm nhưng không triển khai thực hiện, đề nghị UBND tỉnh thu hồi số đất trên để làm dự án khác để phát huy hiệu quả kinh tế hơn.

Trả lời: Hợp tác xã công nông nghiệp Xuân Thủy được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng nhà máy gạch Tuynel tại Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 31/5/2010, diện tích 61.505 m2. Đến nay, Hợp tác xã công nông nghiệp Xuân Thủy chưa triển khai thực hiện dự án.

Hiện nay khu đất này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch xây dựng khu dân cư, thương mại dịch vụ và công trình công cộng tại Quyết định số 1718/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư 5A-7B tại thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên; khi triển khai thực hiện dự án đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên thu hồi lại diện tích khu đất này theo ủy quyền tại Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cử tri bản 46, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường kiến nghị: Năm 2014 đoạn Quốc lộ 4D (chạy qua bản) được Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam thực hiện thi công công trình rãnh hở và phần hộ lan mềm (Trong thiết kế không có phần nắp, chiều dài rãnh hở là 230m, chiều rộng rãnh là từ 3,3m đến 3,5m). Hiện nay cung đường trên đã có một số hộ dân làm nhà ở, một số đang có nhu cầu làm mới, xong không có lối vào nhà, đề nghị UBND tỉnh xem xét đầu tư xây dựng phần nắp rãnh hở và cho phép tháo phần hộ lan mềm tại cung đường trên để Nhân dân có lối đi vào khi xây dựng nhà ở.

Trả lời: Đoạn tuyến Km60-Km67/QL.4D thuộc gói thầu số 11 do Liên danh Công ty Cổ phần XDCTGT 810 và Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam thi công, hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng ngày 9/11/2013. Dự án đã đầu tư xây dựng rãnh thoát nước dọc hở hình thang phía phải tuyến bằng bê tông với chiều dài L=230m, chiều rộng miệng rãnh 3,5m và bố trí hệ thống hộ lan tôn sóng phòng hộ để đảm bảo an toàn giao thông, tại thời điểm dự án hoàn thành, khu vực này có 3-4 nhà dân, dự án đã bố trí để lối đi cho các hộ.

Đối với nội dung phản ánh của cử tri, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Tam Đường kiểm tra làm rõ việc quy hoạch, cấp phép xây dựng nhà ở tại khu vực đó. Trường hợp được cấp thẩm quyền giao đất thổ cư trong hành lang an toàn đường bộ, yêu cầu có phương án thu hồi để trả lại đất hành lang an toàn đường bộ theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức giải tỏa các trường hợp xây dựng vật kiến trúc trái phép trong hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện. Trường hợp khu vực này nằm trong quy hoạch dân cư được duyệt, yêu cầu UBND huyện Tam Đường phối hợp với Sở Giao thông Vận tải xem xét cụ thể và báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận đầu tư xây dựng phần nắp rãnh hở và cho phép tháo phần hộ lan mềm tại cung đường trên để Nhân dân có lối đi thuận lợi.

- Cử tri huyện Nậm Nhùn:

+ Cử tri bản Tổng Pịt, xã Mường Mô kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn giải quyết dứt điểm cho 12 hộ dân có diện tích nương bị ảnh hưởng khi thi công tuyến đường lên xã Nậm Chà; đo lại số diện tích nương bị ngập vượt mốc của hơn 20 hộ dân trong bản.

Trả lời: Đối với diện tích đất nương của 12 hộ dân bị ảnh hưởng khi thi công tuyến đường lên xã Nậm Chà: UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND huyện Nậm Nhùn (Chủ đầu tư dự án đường đến Trung tâm xã Nậm Chà) và Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, rà soát theo ý kiến cử tri, tuy nhiên không thấy có phản ảnh của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Đối với diện tích đất nương bị ngập vượt mốc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo đơn vị tư vấn đo đạc phối hợp với UBND xã kiểm tra thực tế tại thực địa để giải quyết cho Nhân dân theo quy định.

+ Cử tri các bản Phin Nọi, Tổng Pịt, xã Mường Mô kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét, giải quyết dứt điểm việc đền bù hơn 2.000 m2 đất nương cho gia đình ông Vừ A Sùng, bản Phin Nọi; khoảng 3.000 m2 đất ruộng của gia đình ông La Văn Tuyên, bản Tổng Pịt bị ảnh hưởng do thi công tuyến đường đi vào bản Hát Mé. Giải quyết dứt điểm một số diện tích ruộng, ao bị ảnh hưởng do thi công mặt bằng bản Hát Mé cho gia đình ông Lò Văn Dũng, bản Phin Nọi, diện tích ao, ruộng đã đo đạc, kiểm đếm, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Trả lời: UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT kiểm tra các ý kiến, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Ban chưa nhận được bất kỳ phản ánh nào của các bản trên.

- Cử tri cụm Pa Há, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét đền bù cho 6 hộ gia đình (gồm: Lê Thị Ngân, Trần Văn Năm, Hoàng Đình Khôi, Trần Thị Thoa, Nguyễn Duy Thanh, Lê Văn Hiếu) khi giao đất tái định cư thủy điện Sơn La nay còn một số diện tích chưa được thanh toán đền bù.

Trả lời: Các hộ có đơn kiến nghị là các hộ có 02 mảnh đất ở, mảnh đất ở chính của các hộ đã được bồi thường theo hình thức “đất đổi đất” Các hộ đã được Tái định cư Tập trung tại mặt bằng trung tâm xã Nậm Tăm huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu và được cấp 01 mảnh đất ở có diện tích 120 m2. Mảnh đất thứ 2 đã được lập phương án bồi thường để tính bù chênh lệch giá đất. Hiện tại giá đất đang được Hội đồng thẩm định giá đất thẩm định, khi có giá đất cụ thể, Ban sẽ tiến hành lập và trình phương án để UBND huyện Sìn Hồ thẩm định, phê duyệt để chi trả cho Nhân dân.

- Cử tri xã Vàng San, huyện Mường Tè kiến nghị: UBND tỉnh sớm bố trí đủ nguồn vốn cho dự án sắp xếp dân cư bản Nà Phầy ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét, nhất là đối với nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho các hộ dân để chuẩn bị vật liệu; đồng thời, có kế hoạch và dự án sắp xếp lại dân cư bản Đán Đón ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Bố trí nguồn vốn hợp lý để xây dựng các điểm tập kết và xử lý rác thải tại các xã nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và đạt thêm tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Trả lời: Về bố trí vốn cho dự án xếp ổn định dân cư bản Nà Phầy ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai đã được UBND tỉnh Lai Châu giao từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh tại Quyết định số 598/QĐ-UBND ngày 15/6/2017

Đối với kiến nghị rà soát, lập dự án sắp xếp lại dân cư bản Đán Đón ra khỏi vùng có nguy cơ thiên tai: Tại bản Đán Đón, xã Vàng San hiện nay có 03 hộ dân nằm sát đường ô tô (Thị trấn - Nậm Nhọ) có nguy cơ sạt lở; UBND huyện Mường Tè đang thực hiện tuyên truyền, vận động để di chuyển 03 hộ dân này bằng hình thức xen ghép tại chỗ. Còn lại dân cư của bản Đán Đón nằm trên đường giao thông Thị trấn đi Nậm Nhọ cơ bản ổn định không có nguy cơ thiên tai.

Việc bố trí nguồn vốn hợp lý để xây dựng các điểm tập kết và xử lý rác thải tại các xã nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và đạt thêm tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới: Hiện nay, việc xử lý rác thải chỉ thực hiện tại khu vực thị trấn bằng nguồn vốn hỗ trợ một phần từ ngân sách và một phần do người dân đóng góp; khu vực nông thôn khả năng đóng góp của người dân là rất thấp chỉ thực hiện thu gom rác thải được về bãi rác. Hàng năm tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện hỗ trợ một số nội dung như: Hỗ trợ vệ sinh môi trường nông thôn (chuồng trại, nhà tiêu hợp vệ sinh, dụng cụ thu gom rác thải, ...), còn việc xây dựng điểm tập kết và xử lý rác, UBND huyện phối hợp với xã lựa chọn địa điểm phù hợp để tập kết thải, không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

- Cử tri thành phố Lai Châu:

+ Cử tri bản Gia Khâu 2, xã Nậm Loỏng kiến nghị: Khi triển khai xây dựng thao trường bắn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đơn vị thi công cho nhiều xe tải có trọng lượng lớn chở vật liệu đi qua đường bê tông của bản gây nứt và hư hỏng đường. Nhiều lần Nhân dân trong bản đã chặn xe và làm việc với đơn vị thi công về vấn đề này, đơn vị thi công cam kết sẽ sửa lại đường cho bản khi công trình kết thúc. Tuy nhiên, đến nay công trình đã xây dựng xong nhưng đơn vị thi công vẫn chưa sửa lại đường cho bản. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét giải quyết.

Trả lời: Hiện tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm việc với nhà thầu, đến ngày 30/11/2017 tuyến đường đã được sửa chữa xong.

+ Cử tri bản Gia Khâu 2, xã Nậm Loỏng kiến nghị: Toàn bản Gia Khâu 2 hiện đang sử dụng nguồn nước do Chương trình 135 đầu tư, tuy nhiên nước không đủ phục vụ sinh hoạt của bà con trong bản, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty nước Lai Châu xem xét lắp đặt đường dẫn nước sạch về các nhóm hộ của bản để Nhân dân đăng ký sử dụng.

Trả lời: Hiện tại, Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu đã đi khảo sát và xem xét đầu tư lắp đặt tuyến ống cấp nước cho nhân dân tại bản Gia Khâu II. Nhưng Bản Gia Khâu II có mật độ dân cư thưa thớt và đang sử dụng nguồn nước do chương trình 135 đầu tư. Để đầu tư lắp đặt tuyến ống cấp nước sạch sinh hoạt vào Bản Gia Khâu II suất đầu tư lớn, hiệu quả đầu tư thấp nên Công ty cổ phần nước sạch Lai Châu chưa cân đối được nguồn kinh phí để đầu tư lắp đặt vào khu vực này. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri và sẽ chỉ đạo Công ty nước Lai Châu nghiên cứu đầu tư, lắp đặt đường ống nước sạch về bản Gia Khâu 2 vào thời điểm thích hợp, đảm bảo cân đối được nguồn kinh phí.

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

2.1. Giáo dục - Đào tạo:

- Cử tri ngành giáo dục và các trường mầm non trên địa bàn huyện Than Uyên kiến nghị:

+ UBND tỉnh xem xét bổ sung biên chế giáo viên mầm non cho các đơn vị trường trên địa bàn huyện Than Uyên để đảm bảo 2 giáo viên trên lớp theo quy định.

Trả lời: Thực hiện Quyết định số 543/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 của UBND Than Uyên, đến năm 2021 huyện Than Uyên giảm 200 biên chế so với số giao của năm 2015 (trong đó cán bộ, công chức giảm 35 người; viên chức giảm 158 người; hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP giảm 07 người).

Vì vậy, việc bổ sung biên chế giáo viên mầm non cho các đơn vị trường trên địa bàn huyện Than Uyên do UBND huyện Than Uyên tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo được UBND tỉnh giao hàng năm.

+ Xem xét chỉ đạo tổ chức thi hoặc xét thăng hạng cho đội ngũ giáo viên đã học xong cao đẳng, đại học.

Trả lời:  Thực hiện Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Ngày 14/11/2017, Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 1646/SNV-CCVC về việc báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và đăng ký thi thăng hạng giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập gửi UBND các huyện, thành phố, thời hạn hoàn thành báo cáo và đăng ký trước ngày 31/11/2017.

Sau khi tổng hợp số lượng và nhu cầu thi thăng hạng giáo viên, UBND tỉnh sẽ tổ chức triển khai thực hiện.

2.2. Y tế - chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân

- Cử tri xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo sở Y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh bố trí thêm các phòng khám nội và phòng khám ngoại tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, do hiện nay số lượng bệnh nhân đến khám đông, phải chờ đợi lâu khó khăn vất vả cho bệnh nhân ở xa đến khám chữa bệnh.

Trả lời: Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã bố trí các phòng khám theo khoa riêng biệt, việc phân loại ban đầu và chuyển người bệnh đến các phòng khám theo chuyên khoa thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, người bệnh được khám và xử lý ngay, không phải chờ đợi lâu. Trung bình phòng khám ngoại khám 40 bệnh nhân/ngày (ngày cao nhất là 80 bệnh nhân), phòng khám nội 60 bệnh nhân/ngày (ngày cao nhất là 80 bệnh nhân); thời  gian chờ đợi để khám bệnh khoảng 1 giờ (ngày đông bệnh nhân có thể phải chờ đến 2 giờ). Nguyên nhân, do một số người bệnh đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến, gây tình trạng quá tải cục bộ cho bệnh viện tuyến tỉnh, nên thời gian chờ đợi của người bệnh phụ thuộc vào lưu lượng bệnh nhân đến khám hàng ngày.

 Trong thời gian tới, BVĐK tỉnh thực hiện cân đối nhân lực, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để kê thêm bàn khám phục vụ người bệnh vào những ngày đông bệnh nhân; đồng thời tiếp tục cải tiến quy trình khám chữa bệnh và chất lượng bệnh viện đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. Tuy nhiên, để tránh tình trạng quá tải bệnh viện, giảm chi phí của gia đình người bệnh khi đi khám, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế cần đến cơ sở y tế nơi đăng ký ban đầu để khám chữa bệnh cho đúng tuyến và được hưởng quyền lợi ở mức cao nhất và tránh thời gian phải chờ đợi lâu.

- Cử tri  Tổ 5, phường Quyết Tiến, thành phố Lai Châu kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo ngành Y tế có biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn của các y, bác sỹ để đảm bảo cho việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và khi bệnh nhân có yêu cầu chuyển tuyến không nên giữ bệnh nhân.

Trả lời: Trong những năm qua ngành Y tế đã tham mưu tích cực cho tỉnh và xây dựng các kế hoạch, tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức y tế. Từ năm 2015 đến nay, ngành y tế đã cử đi đào tạo: 41 cán bộ sau đại học, 35 bác sỹ, 76 dược sỹ đại học, 94 đại học điều dưỡng, 7 cao đẳng y dược và 25 cán bộ đại học khác; đào tạo liên tục và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho trên 500 lượt người/năm,... qua đó chất lượng chuyên môn của cán bộ y tế từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, cán bộ được cử đi dự thi đông nhưng số lượng thi đỗ thấp nên số lượng người được tham gia đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo các đề án, quyết định được Tỉnh uỷ, UBND tỉnh phê duyệt và kế hoạch của ngành, đồng thời kiến nghị với cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi và có chính sách ưu tiên trong thi tuyển đầu vào đối với cán bộ, con em tỉnh Lai Châu.

Việc chuyển tuyến trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật do Bộ Y tế quy định; người bệnh được khám, phân loại điều trị đúng tuyến thì được hưởng chế độ BHYT ở mức cao nhất và tránh quá tải cho bệnh viện tuyến trên. Trường hợp tình trạng bệnh vượt quá khả năng của cơ sở y tế tuyến dưới, thì cơ sở y tế tuyến dưới sẽ giới thiệu, chuyển người bệnh lên tuyến trên và chế độ BHYT được đảm bảo theo đúng tuyến. Khi bệnh nhân có yêu cầu chuyển tuyến trên trong khi cơ sở y tế tuyến dưới vẫn đủ khả năng khám, chữa bệnh thì người bệnh phải thực hiện đồng chi trả BHYT vượt tuyến theo quy định của Luật.

3. Về chế độ chính sách

- Cử tri xã Mù Cả, huyện Mường Tè kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem xét trình HĐND tỉnh ban hành quy định về hỗ trợ hoạt động cho các đội văn nghệ, thể thao của khu dân cư để các đội văn nghệ, thể thao duy trì hoạt động thường xuyên góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc và tham gia có hiệu quả các hoạt động nghệ thuật, thể thao.

Trả lời: Trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu với UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành quy định về hỗ trợ hoạt động cho các Đội văn nghệ, thể thao của khu dân cư để các Đội văn nghệ, thể thao duy trì hoạt động thường xuyên góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc và tham gia có hiệu quả các hoạt động văn nghệ, thể thao tại cơ sở. Tuy nhiên, đến nay căn cứ vào các quy định hiện hành của các Bộ, ngành TW và nguồn kinh phí của địa phương chưa có cơ sở pháp lý và nguồn lực để ban hành chính sách theo đề nghị của cử tri.

Nhằm động viên, khuyến khích việc bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân các dân tộc trong tỉnh. Ngày 30/09/2016 Tỉnh ủy đã ban hành Đề án 241-QĐ/TU về việc ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2016 - 2020”. Trong đó có mục tiêu đến năm 2020 có 65% thôn, bản có Đội văn nghệ hoạt động trong năm. Căn cứ vào Đề án của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã cân đối bố trí kinh phí hỗ trợ việc duy trì các Đội văn nghệ cơ sở với mức hỗ trợ 2 triệu đồng/đội/năm.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu để tham mưu HĐND tỉnh ban hàn chính sách cho các Đội văn nghệ, thể thao của khu dân cư khi có hướng dẫn của của các Bộ, ngành TW và cân đối được nguồn kinh phí.

- Cử tri xã Nậm Cần, huyện Tân Uyên kiến nghị: UBND tỉnh xem xét cho hưởng chế độ 50% phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự cấp xã, Trung đội trưởng dân quân cơ động theo quy định tại Điều 19, Nghị định 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ.

Trả lời: Hiện tại Bộ Nội vụ đang tham mưu xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 về về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của cử tri, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, sau khi có các văn bản sửa đổi của Chính phủ và căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh Quyết định việc cho hưởng 50% phụ cấp đặc thù quốc phòng.

4. Lĩnh vực khác

- Cử tri xã Mù Cả, huyện Mường Tè kiến nghị: UBND tỉnh có chủ trương về thành lập bản Cu Ma cho các hộ đồng bào Mông đang cư trú tại xã Mù Cả, đồng thời có kế hoạch đầu tư xây dựng trường lớp, đường đi lại cho Nhân dân.

Trả lời: Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến năm 2021 thực hiện sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố. Do đó không thực hiện việc chia tách, thành lập bản mới.

- Cử tri xã Giang Ma, huyện Tam Đường kiến nghị: UBND tỉnh xem xét bổ sung đối tượng được khen thưởng là nhân viên, phục vụ có thời gian công tác từ 5 năm trở lên tại các trường học thuộc vùng khó khăn (Theo Hướng dẫn số 30/HD-HĐTĐKT ngày 13/10/2015 của Hội đồng TĐKT tỉnh về việc hướng dẫn xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho giáo viên công tác tại các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn).

Trả lời: Hiện tại, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh đang tham mưu, soạn thảo Quyết định để thay thế Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014, trong đó có đề xuất bổ sung đối tượng nhân viên, phục vụ hiện đang công tác tại các trường thuộc các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 05 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt đanh hiệu lao động tiên tiến trở lên để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

- Cử tri huyện Phong Thổ:

+ Cử tri xã Lản Nhì Thàng kiến nghị: Hiện nay khu vực Chợ Trung tâm của thành phố Lai Châu chưa có khu vực dành cho người dân bán các mặt hàng nông sản. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Lai Châu nghiên cứu, xem xét quy hoạch điểm bán hàng không thường xuyên cho người dân trên địa bàn và các địa phương lân cận bán các mặt hàng nông sản.

Trả lời: Hiện nay, trên địa bàn thành phố Lai Châu có Chợ phường Tân Phong I, Chợ Trung tâm thương mại và thực phẩm tươi sống đã được bố trí khu vực bán các mặt hàng không thường xuyên. Riêng đối với chợ Trung tâm thành phố, hiện thành phố Lai Châu đang thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ gắn với đầu tư mở rộng và nâng cấp chợ, sau khi hoàn thành công tác đầu tư nâng cấp chợ sẽ bố trí khu vực bán các mặt hàng không thường xuyên tại chợ.

Trước mắt, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND các huyện, thành phố thông báo để người dân có các mặt hàng nông sản biết, đến kinh doanh tại Chợ phường Tân Phong I, Chợ Trung tâm thương mại và thực phẩm tươi sống.

+ Cử tri xã Khổng Lào (gồm: Cử tri Mã Văn Thom, bản Chi Pú; Đèo Văn Tâm, bản Huổi Loỏng; Lò Văn Duy, bản Cang) kiến nghị: Ngày 08/9/2017, các cử tri lên Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (PC64), Công an tỉnh làm Chứng minh thư nhân dân. Tuy nhiên việc thu phí làm Chứng minh thư nhân dân quá cao (400.000đ đến 500.000đ/người), không đúng theo Nghị quyết về thu phí của Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng chấn chỉnh kịp thời.

Trả lời: Thu phí và lệ phí trong lĩnh vực làm Chứng minh nhân dân cho công dân được thực hiện theo Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND, ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện thu phí, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong đó chỉ thu tiền phí làm Chứng minh nhân dân là (4.000 đồng) và tiền chụp ảnh làm CNMD theo giá thị trường. Ngoài ra không phải nộp bất cứ loại phí nào khác.

Việc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính (PC64) Công an tỉnh thu phí làm Chứng minh thư nhân dân từ 400.000 đồng đến 500.000 đồng/người theo cử tri đã phản ánh là sai quy định. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao cho Công an tỉnh xác minh làm rõ vụ việc nói trên để xử lý theo quy định.

- Cử tri huyện Sìn Hồ:

+ Cử tri xã Nậm Tăm và Pa Tần kiến nghị: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xem xét tách bản Phiêng Chá thành 02 bản: Phiêng Chá và bản Pa Há; tách bản Nậm Tần Mông 1 để thành lập bản Lồng Thàng.

Trả lời: Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến năm 2021 thực hiện sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố. Do đó không thực hiện việc chia tách, thành lập bản mới.

+ Cử tri thị trấn Sìn Hồ kiến nghị: UBND tỉnh có ý kiến với Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu mở rộng mạng lưới các ngân hàng (TMCP Đầu tư và Phát triển, TMCP Công thương, TMCP Bưu điện Liên Việt) tại huyện Sìn Hồ để tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân tiếp cận đa dạng các nguồn vốn phát triển sản xuất.

Trả lời: Trong thời gian qua, nhiều ngân hàng thương mại đã khảo sát tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, các huyện, thành phố để xây dựng đề án thành lập các chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn thành phố và các huyện. Việc mở rộng các chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng thương mại phải đảm bảo các chi nhánh, phòng giao dịch hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu Nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Ngày 28/9/2017, Ngân hàng LienVietpostbank đã có Văn bản số 691/2017/CV-HĐQT đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận thành lập phòng giao dịch ngân hàng tại 6 huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu (gồm Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè) trên cơ sở nâng cấp từ các phòng giao dịch bưu điện hiện có. Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đã có Văn bản số 3511/TTGSNH6 ngày 18/10/2017 lấy ý kiến của NHNN Chi nhánh tỉnh Lai Châu về sự cần thiết thành lập các phòng giao dịch nói trên, NHNN Chi nhánh tỉnh Lai Châu đã trả lời tại Văn bản số 681/LCH-TTGS ngày 27/10/2017.

Do vậy, dự kiến trong thời gian tới sẽ có thêm phòng giao dịch ngân hàng trực thuộc LienVietpostbank Chi nhánh Lai Châu trên địa bàn huyện Sìn Hồ.

II. KIẾN NGHỊ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

  1. Cử tri xã Mù Cả, huyện Mường Tè kiến nghị: Hiện nay đất canh tác, sản xuất của Nhân dân ít chủ yếu là đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Chỉnh phủ tăng mức hỗ trợ dịch vụ bảo vệ môi trường rừng cho Nhân dân để nhân dân ổn định đời sống, bảo vệ rừng tốt hơn.

Trả lời: Ngày 02/11/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 147/2016/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, trong đó đã điều chỉnh số tiền phải chi trả dịch vụ môi trường rừng của các cơ sở sử dụng dịch vụ (đối với các cơ sở sản xuất thuỷ điện nâng từ 20 đồng/kwh lên 36 đồng/kwh; cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch nâng từ 40 đồng/m3 lên 52 đồng/m3). Tuy nhiên, riêng mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở sản xuất thủy điện quy định được áp dụng kể từ lần điều chỉnh giá bán lẻ điện đầu tiên sau khi Nghị định này có hiệu lực; Đến nay UBND tỉnh đã nhiều lần kiến nghị với Chính phủ nhưng đến nay giá điện vẫn chưa được điều chỉnh. UBND tỉnh ghi nhận kiến nghị của cử tri và sẽ tiếp tục kiến nghị với Chính phủ để sớm áp dụng mức chi trả dịch vụ môi trường rừng mới theo Nghị định số 147/2016/NĐ-CP.

2. Cử tri thuộc các trường mầm non trên địa bàn huyện Than Uyên kiến nghị: UBND tỉnh có ý kiến đề nghị Chính phủ xem xét có chế độ hỗ trợ trực trưa đối với giáo viên mầm non, thực tế hiện nay giáo viên mầm non phải làm thêm 1 đến 2 giờ vào buổi trưa nhưng chưa được hưởng chế độ gì.

Trả lời: UBND tỉnh tiếp thu ý kiến cử tri và sẽ Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh kiến nghị với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chính phủ điều chỉnh, bổ sung chính sách, chế độ cho nhà giáo.

Nguyễn Thủy (TH)

Tin liên quan

Trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, khóa XIV(17/01/2018 2:34:27 CH)

Trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, khóa XIV(17/01/2018 2:16:58 CH)

Kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021(11/07/2017 3:44:21 CH)

Kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021(12/05/2017 10:38:56 SA)

UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần quan tâm giải quyết triệt để kiến nghị của cử tri, tạo lòng tin với cử tri(18/01/2017 1:30:54 CH)

Tin mới nhất

Trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của HĐND tại tỉnh Phông Sa Lỳ, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào(23/05/2018 2:05:47 CH)

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2018(17/05/2018 10:02:48 SA)

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và khảo sát, nắm tình hình hoạt động của HĐND cấp huyện, xã (14/05/2018 9:04:05 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn(14/05/2018 3:35:29 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thông qua kết quả giám sát về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (15/05/2018 2:15:16 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.288
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này