Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh

Nghiên cứu đề xuất một số nội dung của chính sách
(Ngày đăng :21/09/2017 2:38:16 CH)


Đồng chí Đoàn Đức Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát kết luận

Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Đoàn Đức Long, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát của HĐND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2017-2021 trong buổi giám sát tại sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 20/9/2017

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chức năng nhiệm vụ của mình đã tham mưu cho UBND tỉnh các Quyết định, văn bản hướng dẫn để tổ chức triển khai nghị quyết; phối hợp với sở Tài chính hướng dẫn chỉ đạo việc triển khai thực hiện. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở, một số nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh thấp so với chính sách trước đây nên việc vận động tuyên truyền các hộ dân tham gia gặp nhiều khó khăn; công tác kiểm soát chất lượng giống ở một số nơi còn hạn chế nên sản lượng chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa tạo vùng liên kết hàng hóa tập trung giữa doanh nghiệp và người sản xuất.

Về thực hiện chính sách trong thời gian tới, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị: Xem xét hỗ trợ 100% diện tích cánh đồng tập trung để sản xuất hàng hóa chất lượng cao; điều chỉnh nâng mức hỗ trợ từ 50% lên 80% đến 100% giá giống, 100% diện tích đối với các vùng sản xuất khó khăn; tiếp tục hỗ trợ kinh phí tiêm phòng quản lý, kiểm sát dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; sớm phê duyệt kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2018.

Đối với  các nội dung thành viên Đoàn giám sát đề nghị làm rõ về tổ chức ký cam kết sử dụng đúng mục đích của các hộ dân được hỗ trợ, hướng dẫn hỗ trợ chuyển đổi phương thức chăn nuôi một số nơi chưa phù hợp, tỷ lệ giải ngân một số nội dung hỗ trợ đạt thấp… Đồng chí Hà Văn Um, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giải trình, cụ thể: Do khó khăn về cơ sở pháp lý trong triển khai thực hiện nên hiện tại sở chưa hướng dẫn các huyện tổ chức nhân dân cam kết thực hiện đúng các nội dung đã đăng ký hỗ trợ;  Tỷ lệ giải ngân một số nội dung đạt thấp do chưa đến thời điểm nghiệm thu và giải ngân theo kế hoạch. Sở đã hướng dẫn các huyện lập hồ sơ, biểu mẫu thiết kế thực hiện các đề án theo quy định; việc hỗ trợ chuyển đổi phương thức chăn nuôi trên cơ sở xây dựng mục tiêu nông thôn mới, bảo đảm vệ sinh môi trường.Trong thời gian tới, sở tiếp tục hướng dẫn chuyển giao phương thức sản xuất cho nhân thực hiện sản xuất lúa thuần chất lượng cao theo quy quy định; hướng dẫn cụ thể nội dung hỗ trợ chuyển đổi phương thức chăn nuôi.

Đánh giá về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh, đồng chí Đoàn Đức Long, Trưởng đoàn giám sát kết luận: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định cụ thể hóa nghị quyết của HĐND tỉnh, các van bản hướng dẫn triển khai thực hiện. Tuy nhiên, việc phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện chưa toàn diện, người dân chưa nắm được mục tiêu của nghị quyết, dẫn đến đa số mục tiêu hỗ trợ đạt thấp so với mục tiêu của nghị quyết; việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ giống lúa thuần, ngô lai còn bất cập đặc biệt là việc hỗ trợ theo vùng sản xuất tập trung và các vùng khác; việc lồng ghép thực hiện chính sách thực hiện còn nhiều bất cập, vướng mắc đề nghị cần nghiên cứu, hướng dẫn cơ sở thực hiện thanh quyết toán. Đồng chí đề nghị sở nghiên cứu đề xuất điều chỉnh một số nội dung của chính sách phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý về chất lượng các loại giống trước khi cung ứng cho nhân dân đưa vào sản xuất./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua (*)(10/12/2017 3:23:43 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021(10/12/2017 3:17:41 CH)

Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, khóa XIV - Thảo luận bàn các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018(10/12/2017 3:06:49 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ sáu, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021(06/12/2017 8:47:05 SA)

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ ba, nhiệm kỳ 2016 - 2021(27/09/2017 9:13:46 SA)

Tin mới nhất

Khảo sát tình hình triển khai thực hiện các đề tài khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ(20/06/2018 9:49:58 SA)

Kết luận giám sát kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh (12/06/2018 7:57:07 SA)

Văn phòng HĐND tỉnh: Đón nhận Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước(11/06/2018 9:27:42 CH)

Văn phòng HĐND tỉnh tham gia giải thể thao và giao lưu văn nghệ khối Tham mưu - Tổng hợp năm 2018(11/06/2018 10:32:46 SA)

Đồng chí Bùi Từ Thiện - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh tại xã Mường Mít, huyện Than Uyên(08/06/2018 3:01:25 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.288
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này