Trang chủ Giới thiệu

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh
(Ngày đăng :28/12/2016 2:08:59 CH)

 

Tin liên quan

Văn phòng HĐND tỉnh(28/12/2016 2:53:38 CH)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh(28/12/2016 2:45:06 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh(28/12/2016 2:20:14 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh(28/12/2016 2:11:02 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh(28/12/2016 2:07:49 CH)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua (*)(10/12/2017 3:23:43 CH)

Bế mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021(10/12/2017 3:17:41 CH)

Ngày làm việc thứ hai, kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, khóa XIV - Thảo luận bàn các giải pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018(10/12/2017 3:06:49 CH)

Toàn văn bài phát biểu khai mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV(06/12/2017 3:54:51 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ sáu, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021(06/12/2017 8:47:05 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.288
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này