1159 người online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 06/NQ-HĐND Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 7 14/07/2017
2 07/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp và ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 6 14/07/2017
3 08/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích để lại cho tổ chức thu phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu 28 14/07/2017
4 09/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu 1 14/07/2017
5 10/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện đối với các dự án được áp dụn cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, giai đonạ 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 11 14/07/2017
6 11/2017/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết số 12/2004/NQ-HDDND12 ngày 25/6/2004 và nghị quyết số 110/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh 2 14/07/2017
7 12/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-1010) tỉnh Lai Châu 11 14/07/2017
8 13/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu 10 14/07/2017
9 14/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu 8 14/07/2017
10 15/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu 21 14/07/2017
11 16/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 14 14/07/2017
12 16/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2 14/07/2017
13 03/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát việc bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh 3 13/07/2017
14 04/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2017-2021 9 13/07/2017
15 05/2017/NQ-HĐND Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 20 13/07/2017
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.288
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này