2481 người online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 116/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi dất; Thông qua danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và năm 2915 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 61 10/12/2014
2 115/2014/NQ-HĐND Nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Lai Châu 209 10/12/2014
3 113/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2015 25 10/12/2014
4 112/2014/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thông qua giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 57 10/12/2014
5 111/2014/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013 18 10/12/2014
6 114/2014/NQ-HĐND Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 4 10/12/2014
7 106/NQ-HĐND Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 16 11/07/2014
8 105/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu 99 11/07/2014
9 104/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên đại bàn tỉnh Lai Châu 18 11/07/2014
10 103/NQ-HĐND Nghị quyết quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 52 11/07/2014
11 102/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015 12 11/07/2014
12 100/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2014 - 2015 21 11/07/2014
13 99/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2014 16 11/07/2014
14 98/NQ-HĐND Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014 20 11/07/2014
15 97/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011 - 2016 28 09/07/2014
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này