1191 người online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 104/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên đại bàn tỉnh Lai Châu 18 11/07/2014
2 103/NQ-HĐND Nghị quyết quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 52 11/07/2014
3 102/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015 12 11/07/2014
4 100/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2014 - 2015 21 11/07/2014
5 99/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2014 16 11/07/2014
6 98/NQ-HĐND Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2014 20 11/07/2014
7 97/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011 - 2016 26 09/07/2014
8 96/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011 - 2016 11 09/07/2014
9 95/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011 - 2016 12 09/07/2014
10 94/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2011 - 2016 14 09/07/2014
11 93/NQ-HĐND Về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2014 19 06/12/2013
12 92/2013/NQ-HĐND Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2014 19 06/12/2013
13 91/NQ-HĐND Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2014 75 06/12/2013
14 90/2013/NQ-HĐND Đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu 1 06/12/2013
15 89/NQ-HĐND Thông qua Đề án thành lập thành phố Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu 12 06/12/2013
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.288
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này