2458 người online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 36/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2016-2017 đến năm 2020-2021 25 28/07/2016
2 37/2016/NQ-HĐND Thông qua đề án nâng cao chât lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016- 2020 11 28/07/2016
3 38/2016/NQ-HĐND Thông qua đề án về công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 -2020 94 28/07/2016
4 34/2016/NQ-HĐND Thông qua đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 120 28/07/2016
5 39/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu và chế độ quản lýsuer dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 5 28/07/2016
6 40/2016/NQ-HĐND Quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu 7 28/07/2016
7 41/2016/NQ-2016 Chấp thuận danh mục phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng; thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất dùng phòng hộ sang mục đích khác phát sinh trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh 26 28/07/2016
8 42/2016/NQ-HĐND Thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030 7 28/07/2016
9 43/2016/NQ-2016 Quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2016 2 28/07/2016
10 44/NQ-HĐND Phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu 4 28/07/2016
11 45/2016/NQ-HĐND Quy định nội dung mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lai châu 36 28/07/2016
12 46/2016/NQ-HĐND Ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 12 28/07/2016
13 47/NQ-HĐND Về giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 5 28/07/2016
14 48/2016/NQ-HĐND Về trương chình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2017 14 28/07/2016
15 49/NQ-HĐND công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn hội thẩm nhân dân cảu Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 12 28/07/2016
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này