1076 người online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 43/2016/NQ-2016 Quyết định tổng biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2016 2 28/07/2016
2 44/NQ-HĐND Phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Lai Châu 4 28/07/2016
3 45/2016/NQ-HĐND Quy định nội dung mức chi đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lai châu 35 28/07/2016
4 46/2016/NQ-HĐND Ban hành quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 12 28/07/2016
5 47/NQ-HĐND Về giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 5 28/07/2016
6 48/2016/NQ-HĐND Về trương chình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2017 13 28/07/2016
7 49/NQ-HĐND công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn hội thẩm nhân dân cảu Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 3 28/07/2016
8 02/NQ-HĐND Bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 1 29/06/2016
9 01/NQ-HĐND Bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 2 29/06/2016
10 07/NQ-HĐND Bầu Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, khóa XIV. Nhiệm kỳ 2016-2021 1 29/06/2016
11 08/NQ-HĐND Bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 3 29/06/2016
12 10/NQ-HĐND Bầu hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 13 29/06/2016
13 11/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND tỉnh Lai Châu, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021 2 29/06/2016
14 30/2016/NQ-HĐND Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Lai châu giai đoạn 2016-2020 16 29/06/2016
15 137/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016 65 11/12/2015
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.288
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này