1081 người online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 50/NQ-HĐND Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 1 13/10/2016
2 03/NQ-HĐND Thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Lai Châu, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 8 29/07/2016
3 04/NQ-HĐND Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng Ban của HĐND tỉnh Lai Châu, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 3 29/07/2016
4 31/2016/NQ-HĐND Thông qua đề án phát triển Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu dai đoạn 2016-2020 26 28/07/2016
5 32/2016/NQ-HĐND Thông qua đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020 18 28/07/2016
6 33/2016/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017- 2021 91 28/07/2016
7 35/2016/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em, mầm non học sinh phổ thông ở bán trú tại các cở sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu 39 28/07/2016
8 36/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2016-2017 đến năm 2020-2021 25 28/07/2016
9 37/2016/NQ-HĐND Thông qua đề án nâng cao chât lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở giai đoạn 2016- 2020 11 28/07/2016
10 38/2016/NQ-HĐND Thông qua đề án về công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 -2020 86 28/07/2016
11 34/2016/NQ-HĐND Thông qua đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 99 28/07/2016
12 39/2016/NQ-HĐND Quy định mức thu và chế độ quản lýsuer dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu 5 28/07/2016
13 40/2016/NQ-HĐND Quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lai Châu 7 28/07/2016
14 41/2016/NQ-2016 Chấp thuận danh mục phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng; thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất dùng phòng hộ sang mục đích khác phát sinh trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh 25 28/07/2016
15 42/2016/NQ-HĐND Thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016- 2020, định hướng đến năm 2030 7 28/07/2016
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.288
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này