2459 người online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 57/NQ-HĐND Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 16 07/12/2016
2 58/NQ-HĐND Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 10 07/12/2016
3 51/2016/NQ-HĐND Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 -2021 62 14/10/2016
4 52/2016/NQ-HĐND Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 18 14/10/2016
5 53/2016/NQ-HĐND Về ổn định và phát triển kinh tế -xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 8 14/10/2016
6 54/2016/NQ-HĐND Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giai đoạn 2016 - 2020 19 14/10/2016
7 55/2016/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cử khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong khu Kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu 28 14/10/2016
8 56/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh; bãi bỏ mục 3 3 14/10/2016
9 50/NQ-HĐND Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 1 13/10/2016
10 03/NQ-HĐND Thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh Lai Châu, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 8 29/07/2016
11 04/NQ-HĐND Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng Ban của HĐND tỉnh Lai Châu, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 3 29/07/2016
12 31/2016/NQ-HĐND Thông qua đề án phát triển Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới tỉnh Lai Châu dai đoạn 2016-2020 27 28/07/2016
13 32/2016/NQ-HĐND Thông qua đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020 19 28/07/2016
14 33/2016/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017- 2021 95 28/07/2016
15 35/2016/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ em, mầm non học sinh phổ thông ở bán trú tại các cở sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu 41 28/07/2016
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này