1089 người online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 70/NQ-HĐND chia tách, thành lập bản thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện Than uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè, tỉnh Lai Châu 26 10/12/2016
2 71/NQ-HĐND Chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trông lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển sang mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh 34 10/12/2016
3 72/2016/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ học nghề nội trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu không được hưởng chính sách nội trú theo quyết định số 53/QĐ-TTr ngày 25/10/2015 11 10/12/2016
4 73/2016/NQ-HĐND bổ sung nội dung, mức chi tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lai Châu 20 10/12/2016
5 74/NQ-HĐND Giải quyết các kiến nghị của cử tri sau khì họp thứ nhất, trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 12 10/12/2016
6 75/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát việc đảm bảo đời sống nhân dân vùng tái định cư các công trình Thủy điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh 11 10/12/2016
7 76/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017 6 10/12/2016
8 57/NQ-HĐND Miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 16 07/12/2016
9 58/NQ-HĐND Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 9 07/12/2016
10 51/2016/NQ-HĐND Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 -2021 58 14/10/2016
11 52/2016/NQ-HĐND Đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016 - 2020 18 14/10/2016
12 53/2016/NQ-HĐND Về ổn định và phát triển kinh tế -xã hội vùng tái định cư các công trình thủy điện quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 8 14/10/2016
13 54/2016/NQ-HĐND Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giai đoạn 2016 - 2020 18 14/10/2016
14 55/2016/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cử khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong khu Kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu 28 14/10/2016
15 56/2016/NQ-HĐND Bãi bỏ nghị quyết số 32/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh; bãi bỏ mục 3 2 14/10/2016
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.288
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này