2463 người online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 60/2016/NQ-HĐND Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối xứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 31 10/12/2016
2 61/2016/NQ-HĐND Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn ngân sách địa phương 88 10/12/2016
3 62/2016/NQ-HĐND Ban hành quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017 -2020 43 10/12/2016
4 63/2016/NQ-HĐND ban hành quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 130 10/12/2016
5 64/NQ-HĐND Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 14 10/12/2016
6 66/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017, tỉnh Lai Châu 38 10/12/2016
7 67/2016/NQ-HĐND Về chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 22 10/12/2016
8 69/NQ-HĐND Quyết định tông biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2017 41 10/12/2016
9 70/NQ-HĐND chia tách, thành lập bản thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện Than uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè, tỉnh Lai Châu 26 10/12/2016
10 71/NQ-HĐND Chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng và thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trông lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng chuyển sang mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh 34 10/12/2016
11 72/2016/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ học nghề nội trú đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lai Châu không được hưởng chính sách nội trú theo quyết định số 53/QĐ-TTr ngày 25/10/2015 11 10/12/2016
12 73/2016/NQ-HĐND bổ sung nội dung, mức chi tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Lai Châu 21 10/12/2016
13 74/NQ-HĐND Giải quyết các kiến nghị của cử tri sau khì họp thứ nhất, trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 13 10/12/2016
14 75/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát việc đảm bảo đời sống nhân dân vùng tái định cư các công trình Thủy điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh 11 10/12/2016
15 76/NQ-HĐND Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2017 7 10/12/2016
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này