1096 người online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 16/2017/NQ-HĐND Nghị quyết quy định dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 30 14/07/2017
2 03/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám sát việc bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng tái định cư các công trình thủy điện Quốc gia trên địa bàn tỉnh 11 13/07/2017
3 04/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2017-2021 66 13/07/2017
4 05/2017/NQ-HĐND Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 66 13/07/2017
5 01/NQ-HĐND Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 11 12/07/2017
6 02/NQ-HĐND Nghị quyết bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 43 12/07/2017
7 59/2016/NQ-HĐND Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh năm 2017 43 10/12/2016
8 60/2016/NQ-HĐND Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỉ lệ vốn đối xứng ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 30 10/12/2016
9 61/2016/NQ-HĐND Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn ngân sách địa phương 86 10/12/2016
10 62/2016/NQ-HĐND Ban hành quy định phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2017 -2020 43 10/12/2016
11 63/2016/NQ-HĐND ban hành quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 124 10/12/2016
12 64/NQ-HĐND Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015 14 10/12/2016
13 66/NQ-HĐND kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017, tỉnh Lai Châu 38 10/12/2016
14 67/2016/NQ-HĐND Về chương trình phát triển kinh tế cửa khẩu tỉnh Lai Châu giai đoạn 2016-2020 22 10/12/2016
15 69/NQ-HĐND Quyết định tông biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Lai Châu năm 2017 40 10/12/2016
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.288
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này