2479 người online
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 16/2011/NQ-HĐND Về công tác di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Lai Châu 44 16/07/2011
2 15/2011/NQ-HĐND Về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015 32 16/07/2011
3 14/2011/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới một số xã để thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Mường Tè, huyện Sìn Hồ và điều chỉnh địa giới xã thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 93 16/07/2011
4 13/NQ-HĐND Về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Lai Châu 13 16/07/2011
5 12 /2011/NQ-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 27 16/07/2011
6 11/2011/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020 17 16/07/2011
7 128/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015 4
8 136/2015/NQ-HĐND Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020 20
9 137/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016 5
10 05/NQ-HĐND Bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Lai Châu, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021 2
11 01/NQ-HĐND
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này