2708 người online
Thông tin chi tiết Nghị quyết HĐND huyện
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung

25/2017/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020

Số văn bản25/2017/NQ-HĐND
Ngày có hiệu lực
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hết hiệu lực
Người ký
Trích yếuNghị quyết Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị quyết
Tệp đính kèm: vbdi_25_25_2017_NQ-HDND.pdf - Tải về (237)
Văn bản khác cũng lĩnh vực
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này