Trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri theo quy định; Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi UBND tỉnh các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết và chỉ đạo xem xét giải quyết (Tại văn bản số 205/HĐND-VP ngày 05/6/2017 của Thường trực HĐND tỉnh). Ngày 23/6/2017, UBND tỉnh có Báo cáo số 171/BC-UBND về giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. BBT Trang Thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh đăng nội dung Báo cáo số 171:

Sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri theo quy định; Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi UBND tỉnh các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết và chỉ đạo xem xét giải quyết (Tại văn bản số 19/HĐND-VP ngày 07/02/2017 của Thường trực HĐND tỉnh). Ngày 03/5/2017, UBND tỉnh có Báo cáo số 117/BC-UBND về giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. BBT Trang Thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh đăng toàn văn Báo cáo số 117:

Đó là ý kiến của đồng chí Bùi Từ Thiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khi chủ tọa nội dung UBND báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh. 

Thực hiện Kế hoạch số 532/KH-HĐND ngày 19/12/2016 củaThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, từ ngày 03/01 đến ngày 15/01/2017 các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố tiến hành tiếp xúc cử tri tại 68 điểm, với 4.983 cử tri tham dự. Các đại biểu đã thông báo kết quả kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh; ghi nhận 518 ý kiến kiến nghị của cử tri, trong đó có 474 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cơ sở đã được đại biểu, chính quyền cơ sở giải đáp, tiếp thu; 44 ý kiến thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo giải quyết, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp gửi đến UBND tỉnh (tại văn bản số 19/HĐND – VP ngày 07/02/2017) và đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết và trả lời trước ngày 30/4/2017. Trang Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Lai Châu đăng nội dung kiến nghị như sau:

Tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 08/12/2016 về kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021; các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh năm 2016 và thực hiện trách nhiệm sau chất vấn đối với các chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ; Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND và các Thông báo kết luận của Thường trực HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV. BBT Trang Thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Lai Châu đăng toàn văn nội dung trả lời của UBND tỉnh.

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015; Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Để chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất, trước kỳ họp và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Hội đồng nhân dân ghi lại kết quả giám sát như sau:

 

Trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã tổng hợp 15 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương gửi Ban Dân nguyện của Quốc hội. Đã có 02 ý kiến, kiến nghị của cử tri được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính trả lời tại văn bản số: 6710/BGDĐT-VP ngày 25/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và văn bản số:700/BTC – ĐT ngày 15/01/2016 của Bộ Tài chính. BBT đăng nội dung trả lời như sau:

 

Tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, kiến nghị cử tri từ kỳ họp thứ 11 đến kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu đăng tải nội dung trả lời (tại Báo cáo số 361/BC-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh), như sau:

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu đã gửi ý kiến kiến nghị của cử tri tỉnh Lai Châu đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII liên quan đến việc đề nghị ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn cho địa phương đầu tư các thiết chế văn hóa; về phương án tổ chức kỳ thi quốc gia năm 2015. Ngày 08, 14/9/2015 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời tại văn bản số 3738/BVHTTDL-VP và số 4701/BGDĐT ngày 14/9/2015 về việc trả lời kiến nghị tỉnh Lai Châu của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII. BBT đăng nội dung trả lời như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-HĐND ngày 20/7/2015 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XIII, các đại biểu HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, Thường trực HĐND, UBMTTQ các huyện, thành phố tiến hành tiếp xúc cử tri tại 51 điểm, ghi nhận 244 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cơ sở đã được đại biểu, chính quyền cơ sở giải đáp, tiếp thu; 31 ý kiến thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo giải quyết, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp gửi đến UBND tỉnh tại văn bản số 222/HĐND-VP ngày 01/9/2015, trong đó đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết và báo cáo kết quả giải quyết về Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 30/10/2015, Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu đăng tải nội dung kiến nghị, như sau:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên - Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.288
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này