Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua (*)

Sáng ngày 08/12/2017, sau 2,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

Thảo luận tại tổ vào sáng 07/12/2017, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá, phân tích nguyên nhân của những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, từ đó bàn và đề xuất giải pháp thực hiện mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và ngân sách năm 2017; kế hoạch năm 2018.

Tại Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, đồng chí Vũ Văn Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc kỳ họp. Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh đăng toàn văn bài phát biểu.

Sáng nay (06/12/2017), tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh Lai Châu, Hội đồng nhân dân tỉnh khai mạc kỳ họp thứ sáu khóa XIV.

Trước phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV, sáng ngày 05/12/2017, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành sinh hoạt tổ.

Để chuẩn bị kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh được phân công thẩm tra các lĩnh vực liên quan trong Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017; kế hoạch năm 2018. Sáng ngày 27/11/2017, Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với các ban HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra.

Ngày 23, 24 tháng 11 năm 2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết liên quan đến hoạt động của các cơ quan tư pháp, công tác thi hành án dân sự, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trình kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra. Dự phiên họp còn có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh.

Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho thấy, hầu hết kiến nghị đã được tích cực giải quyết. Tại phiên họp cho ý kiết kết luận về kết quả giám sát, đồng chí Bùi Từ thiện, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, qua giám sát, các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc hơn, số lượng kiến nghị được giải quyết nhiều hơn, kịp thời, trách nhiệm và hiệu quả hơn.

Kỳ họp thứ sáu HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh được phân công thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ thực hiện phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2020. Chiều ngày 23/11/2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra nội dung trên. Đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên - Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.288
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này