Xem chương trình chi tiết tại đây:

Căn cứ vào chương trình làm việc tháng 4 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy và Ban chấp hành đảng bộ tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh xây dựng chương trình công tác tháng 4 năm 2017, cụ thể như sau.

Căn cứ Chương trình làm việc tháng 03 của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Chương trình công tác tháng 3 năm 2017, cụ thể như sau:

            

Căn cứ Chương trình làm việc tháng 02 của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh xây dựng Chương trình công tác tháng 02 năm 2017, cụ thể như sau:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên - Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.288
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này