Ngày 12/10/2017, tại trụ sở làm việc của Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công thương, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức họp thông qua kết luận giám sát việc chấp hành pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục quản lý thị trường - Sở Công thương. Dự buổi họp có đại diện lãnh đạo Sở Công thương, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường.

Thực hiện Quyết định số 377/QĐ-HĐND ngày 19/9/2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg giai đoạn 2). Từ ngày 09/10 đến ngày 11/10/2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại UBND huyện Than Uyên và các xã Mường Kim, Mường Mít, Tà Mung.

Sáng ngày 08/9, Đoàn giám sát của ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với sở Y tế về việc xây dựng, sửa chữa, nâng cấp; mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế cơ sở và nhân lực phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại các Trung tâm Y tế, trạm Y tế, Phòng khám đa khoa khu vực năm 2016, 2017.

Sáng ngày 05/7/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì tổ chức họp thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết  quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với loại dự án áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chiều ngày 03/7/2017, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh. Đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Chiều ngày 30/6, ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khoá XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 Ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIV gồm: Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; dự thảo nghị quyết quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra.

Chiều ngày 13/6/2017, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thông qua kết luận giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016-2020. Dự họp có đồng chí Lê Trọng Quảng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Công thương; các ngành: Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu. Đồng chí Nguyễn Xuân Thức Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Thực hiện Quyết định số 123/QĐ-HĐND ngày 14/4/2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh năm học 2015 - 2016 và năm học 2016 - 2017. Từ ngày 10/5/2017 đến ngày 18/5/2017, Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Phong Thổ, Sìn Hồ và giám sát trực tiếp tại 20 đơn vị trường trên địa bàn 02 huyện Sìn Hồ, Phong Thổ. Kết quả giám sát được Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá tại cuộc họp chiều ngày 13/6/2017.

Trong 2  ngày (17 - 18/5), Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Thức - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh các xã biên giới giai đoạn 2016 - 2020 tại huyện Mường Tè.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên - Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.288
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này